Alliansen är död

Centerpartiets dolkstöt i ryggen har till sist likviderat den sedan länge döende borgerliga Alliansen. Förutsatt att globalisten Jonas Sjöstedt röstar för fortsatt nedmontering av arbetarklassens ställning i Sverige, så kommer den nya skiljelinjen i svensk politik inte att stå mellan höger och vänster utan mellan globalister och populister.

Alliansen har dött eftersom man utsett Sverigedemokraterna till huvudfiende, istället för exempelvis Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Det är för borgerliga väljare en i längden ohållbar politik, och därför har Alliansen genom Centerpartiets dolkstöt i ryggen nu splittrats. De partier som verkligen trott på de politiska argumenten, Centerpartiet och Liberalerna, har blivit stödpartier åt Socialdemokraterna. Medan Moderaterna och Kristdemokraterna isolerats från inflytande.

Detta är naturligtvis en stor seger för Socialdemokraterna. Att Socialdemokraterna kanske delvis måste föra en nyliberal Centerpartistisk politik spelar ingen roll, eftersom man redan gjort detta själva helt frivilligt sedan 1990-talet. Det var då Socialdemokraterna började privatisera de statliga företagen, gick med i EU, och införde systemet där medborgarna nu måste betala skatt till privatägda företag (exempelvis "vinster i vården").

Det enda nya är att nu kan Socialdemokraterna skylla sin impopulära politik på Centerpartiet, liksom man tidigare gällande migrationspolitiken, kunnat göra med Miljöpartiet.

"Jag äter hellre upp min högra sko än blir ett stödhjul åt Socialdemokraterna"

"Centerpartiet kommer inte att lämna alliansen för att se till att Socialdemokraterna kan fortsätta prenumerera på makten"

"Jag har hela tiden sagt att jag aldrig kommer att förhandla en budget med S."

"Jag kommer heller aldrig sitta i en regering tillsammans med S"

Annie Lööf personifierar på många sätt landets Centerpartister. Opportunistiska, godhetsknarkande lögnare som gör vad som helst för att krossa välfärdsstaten.

Samtidigt växer skaran svenskar som anser att politiker är den värsta sortens bedragare och lögnare. Det finns fog för den åsikten. Det finns även fog för det enorma hat som på sociala medier nu uttrycks helt öppet mot Centerpartister.

Som Fjällsjö Nyheter tidigare rapporterat om är Centerpartisterna de nya Miljöpartisterna. Extrema, verklighetsfrånvända, och samhällsomstörtande.

En annan likhet mellan Miljöpartiet och Centerpartiet är att Centerpartiet nu blivit det lilla avskydda extremistparti som ska bestämma politiken i Sverige oavsett om folk röstar på Socialdemokraterna eller på Moderaterna. Folket är fångade i denna absurda ordning eftersom både Moderaterna och Socialdemokraterna vägrar allt verkligt samarbete med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Den största förloraren i Riksdagen är just nu Moderaternas ledare Ulf Kristersson. Inte bara eftersom Socialdemokraterna krossat Alliansen. Utan även för att han, precis som Fredrik Reinfeldt och Annie Lööf, är helt för att montera ned välfärdsstaten i Sverige med hjälp av den extremistiska migrationspolitik som för 20 år sedan bara företräddes av nyliberala ungdomsförbund.

Det är en politik som nu isolerar honom politiskt från Sverigedemokraterna, och försvårar för Moderaterna att skapa ett socialkonservativt triumvirat tillsammans med SD och KD. Den enda vägen till politiskt inflytande för Moderaterna under Kristersson ser ut att vara att också bli ett stödparti åt Socialdemokraterna.

Därmed ligger vägen fri för ökad polarisering mellan globalister och populister. Det är ett vägval mellan vad Bonnier själva kallar "global despoti", och nationell självständighet.

Läs mer om samma ämne