Staten ska omdefiniera den Norrländske mannen

Ny "forskning" på Mittuniversitetet ska skapa en Norrländsk mansnorm som överensstämmer bättre med regeringens politik. Den uppenbart politiska forskningen motiveras utåt med jämlikhetsargument.

Norrländska män beskrivs ofta som tystlåtna, manliga och heterosexuella, medan män i landets sydländska städer lätt kontrasteras som extroverta och fjolliga. Det ser staten som ett problem och nu ska vänsterforskare på Mittuniversitetet försöka ändra på detta.

Målet är att alla män i Sverige ska omfattas av samma norm, närmare regimens egen HBTQ-norm.

Åtgärden är en del av ett fenomen där regimen lägger stor vikt på hur saker i samhället uppfattas, och är mindre intresserade av hur saker egentligen är. Genom att först skapa en sorts inbillad verklighet hoppas man senare kunna överföra denna till den verkliga världen.

Generellt sett är detta inte olikt hur kulturell utveckling fungerar, skillnaden är främst att kulturen då inte växer fram spontant ifrån folket utan påförs folket uppifrån av en stat som inte alla längre uppfattar som legitim.

För att lyckas med tricket och få människorna att internalisera den falska bilden krävs minst en generations tid. Risken att under denna långa tid misslyckas är stor och då uppstår allvarliga politiska sprickor i samhället.

Ett exempel är Sverigedemokraternas framgångar, som mycket bygger på att regimens falska bild av att "vi tjänar på invandringen" har bevisats vara medvetet osann.

Läs mer om samma ämne