Riksbanken höjer räntan

Efter att börsen störtdykt väljer nu Riksbanken att höja styrräntan. Riksbanken har kopplats loss från demokratisk styrning och sägs vara självständig, men dagens räntehöjning kommer bara timmar efter att centralbanken i USA höjt sin ränta..

Igår kväll klockan åtta meddelades att centralbanken Federal Reserve i USA höjer sin styrränta. Detta resulterade i att börsen på Wall Street föll omkring 250 punkter på 1 minut. Idag meddelade så den från svenska politiker "självständiga" (lika med utländskt styrda) Riksbanken att man också kommit fram till att räntan måste höjas just nu.

Det är första gången på sju år som räntan höjs i Sverige. Enligt Riksbanken har BNP-tillväxten och inflationen blivit svagare än väntat. Att man då höjer räntan innebär att ekonomin förvärras ytterligare.

Ofta sägs det att styrräntan används tvärtom, att den höjs när ekonomin är för stark och sänks när ekonomin är för svag. En granskning av Riksbankens räntejusteringar visar att Riksbanken konsekvent inleder räntehöjningar vid börstoppar och sedan fortsätter med räntehöjningar hela vägen ned till botten, som om man vill tvinga ned börsens värde och därmed allmänhetens köpkraft och konjunkturen i stort.

Jämför man börserna i USA, Tyskland och Sverige ser man att den svenska (utländskt ägda) Stockholmsbörsen har utvecklats betydligt svagare de senaste åren. Den svenska börsen toppade redan 2015 medan börsen i USA rekordökade omkring 50 procent efter att Donald Trump blev vald till president.

De senaste två månaderna har dock börserna i alla tre länderna fallit kraftigt, och Riksbankens höjning av räntan måste ses i detta ljus. Enligt Riksbankens chef Stefan Ingves kommer räntan att höjas två gånger per år de kommande åren.

Sannolikt kommer räntan att sänkas igen först efter att ekonomin körts i botten.

Läs mer om samma ämne