100 år med allmän rösträtt

Idag för 100 år sedan infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. Borta var det gamla systemet där enskilda män hade tusentals röster. Istället kom det viktigaste att bli att ha många läsare.

I dag är det flaggdag för att hylla svenska rösträttens 100-årsdag. Det var den 17 December 1918 som Riksdagen tog det historiska principbeslutet om allmän och lika rösträtt, något som tre år senare innebar att även kvinnor inkluderades.

Någon stor förändring var det dock inte rent tekniskt, eftersom de flesta män redan innan haft rösträtt, och även många kvinnor i de kommunala valen. Och efter reformen stod ännu vapenvägrare, kriminella, nolltaxerare och socialbidragstagare helt utan rösträtt. Dessa utgjorde på många håll 25% av befolkningen, och socialbidragstagare fick rösträtt först 1945.

Den viktigaste skillnaden rent taktiskt från 1800-talets rösträtt var inte att fler låginkomsttagare fick rösträtt (allmän rösträtt), utan att alla fick bara en röst (lika rösträtt). I den gamla ordningen kunde en person ha tusentals röster, eftersom demokratin grundades på hur rik man var.

Man kan säga att medborgarna ägde landet i olika grad baserat på hur mycket pengar man betalade in till staten. Detta i grunden borgerliga system grundades på den våldsbejakande Franska revolutionen 1789 och infördes i Sverige efter 1809. Som historien visar grundar sig all demokrati i slutändan på så kallad "våldsbejakande extremism", för utan denna hade den härskande klassen fortsatt regera.

Den nya ordningen 1918 innebar att en ännu en ny klass tog över styret av Sverige. Detta i form av Socialdemokratin, som använde Ryska revolutionen som hotfullt våldsbejakande argument för att komma till makten.

Trots att Socialdemokraternas revolutionära statskupp misslyckats i Finland samma år gav högern med sig. Och det skulle ta många år innan den gamla klassen hittade vägar tillbaka till makten, denna gång genom genom att kontrollera media.

Man kan se varje nytt styrelseskick för landet som ett nytt operativsystem för datorn. Från början verkar det vara nytt och piggt och fungera bra, men snart hittar hackare säkerhetshål, och systemet blir trögt på grund av alla uppdateringar.

Det nya sättet för överklassen att styra på genom sitt informationsövertag kan exemplifieras med FN:s migrationsavtal, som genomförs hastigt utan information till folket, utan debatt, och precis EFTER valet. Syftet är just att genom ett säkerhetshål i systemet hindra demokratin från att fungera.

I Frankrike har försvarsministern och tio generaler anklagat regeringen för landsförräderi, efter att de på detta sätt kuppat bort demokratin.

Läs mer om samma ämne