Politikerna sänker sina löner

Efter att Socialdemokraterna kastats ut sänker nu kommunpolitikerna i Sollefteå sina löner. Detta efter att populistpartiet Västra Initiativet nu fått igenom sitt mångåriga krav.

Efter valet 2018 krossades Socialdemokraterna i Sollefteå. I centrala Sollefteå minskade väljarsympatierna med över 40 procentenheter. Detta efter avslöjanden om hur Socialdemokraterna medvetet missköter sjukhusvården i syfte att lägga ned mindre sjukhus.

Efter kommunalvalet styrs därför Sollefteå av en allians mellan nyliberala Centerpartiet, populistpartiet Västra Initiativet och socialistiska Vänsterpartiet. Tillsammans har den oheliga alliansen 50,1 procent av rösterna

Orsaken till sänkningarna av de styrande politikernas löner är den svåra ekonomiska situationen, som orsakats framförallt av migrationspolitiken. Sollefteå kommun befinner sig i ett trångt ekonomiskt läge och när massinvandringens samhällseffekter summerats minskar befolkningen med 200 invånare per år.

"Gratis krypskytteträning för flyktingar"

Den kaosartade situationen i Sollefteå - där politikerkorruptionen inom regionen lett till att Sollefteå kommunen vill byta län - har lett till att staden fått mycket negativ uppmärksamhet, inte minst i utländska medier.

Bland annat har uppgifter spridits utomlands om att Socialdemokraterna i Sollefteå kommun utbildat ett 50-tal invandrarungdomar från Syrien, Afghanistan och Afrika i "gratis krypskytteträning" genom en militär skidskytteklubb. Utomlands tolkas den av officerare ledda vapenutbildningen som en del av Socialdemokraternas kamp mot Israel.

Men nu när Socialdemokraterna är borta vill Sollefteå få ett bättre rykte. Därför börjar man med att göra besparingar på politikerna. Mandatstöden till de politiska partierna sänks med över 11 procent och även arvodena till de månadsarvoderade politikerna sänks med 6 procent. Detta för att politikerna ska föregå med gott exempel.

-Det blir en tuff tid ekonomiskt i kommunen kommande år, därför tvingas vi vara återhållsamma i kommande budget för att hålla oss inom ramen för vad som kommunens ekonomi tillåter. Vi har gjort allt för att försöka dra ner så lite som möjligt på golvverksamheten, säger Västra initiativets Birgitta Häggkvist som är vice kommunalråd.

-Vi vill också vara en attraktiv kommun som arbetsgivare. Därför vill vi inte göra besparingar i verksamheterna utan titta på andra saker, menar Birgitta Häggkvist.

Västra initiativet (Vi) är ett populistiskt parti som först kom in i kommunfullmäktige efter valet 2010. Efter det har Moderaterna kollapsat i kommunen, Kristdemokraterna och Liberalerna har förintats, och Socialdemokraternas makt har krossats. Liksom andra populistpartier anser sig partiet existera bortom höger-vänster skalan och vill "se till invånarnas bästa snarare än att agera efter en strikt blockpolitisk agenda".

Den långsiktiga trenden i Sollefteå är sedan flera val tillbaka att det är just nyliberalerna (Centerpartiet), socialisterna (genom Vänsterpartiet) och populisterna (Västra initiativet) som har framtiden för sig. Dessa partier ökar stadigt medan sina sympatier medan de övriga, undantaget Sverigedemokraterna, ser ut att avvecklas.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.