Härnösand har körts i botten

100 miljoner bortblåsta Den Socialdemokratiskt ledda kommunen Härnösand är på väg att kollapsa ekonomiskt. Kommunen har på kort tid samlat på sig enorma skulder och har inget annat sätt att försörja sina bidragstunga invånare än att låna pengar av bankerna.

Det styrande rödgröna blocket som präglats av Miljöpartiets politik har kört Härnösand i botten. Trots de utlovade vinsterna har verkligheten varit precis den motsatta. Nu tvingas kommunen låna pengar kontinuerligt för att inte gå i konkurs.

Till stor del beror den katastrofalt dåliga ekonomin i Härnösand på de styrandes migrations- och desintegrationspolitik. Under 2018 har kommunens likviditet kraschat och ledningen har desperat använt sig av checkräkningskrediten på 100 miljoner kronor.

Men nu har de 100 miljonerna kronorna i kredit förbrukats, och den vägen är alltså stängd. Istället måste kommunen ta reguljära banklån för att klara att föda alla invånare i kommunen.

-Vi har kommunstyrelse i morgon och kommer få ärendet redovisat. Efter det kan jag uttala mig, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

-Det här är något som kommunen inte kommer att kunna hämta sig ifrån, kommenterar en bedömare med insyn på sociala medier.

Någon ansvarig för misskötseln av ekonomin och de lögner som varit grunden för katastrofen finns inte. Iallafall inte rent juridiskt. Eftersom tjänstemannaansvaret avskaffades lägligt till att den nya extrema politiken infördes går det inte att ställa någon till ansvar, inom rättssystemets råmärken.

Den sociala situationen i Härnösand har de senaste åren präglats av gruppvåldtäkter, organiserade gängslagsmål, lärare som inte vågar gå till jobbet, terrorhot mot centrala delar av staden och asylaktivister som våldtar barn.

Härnösands exempel tros komma att följas av en rad kommuner i Norrland som befinner sig i en likartad situation.

Läs mer om samma ämne