Massinvandringen sänker Sveriges BNP

Lägst i Europa enligt IMF Massinvandringen till Sverige har gett landet Europas lägsta tillväxt, enligt en sammantagen bedömning av fakta från IMF, Svenskt näringsliv och prominenta forskare.

Enligt IMF kommer den största tillväxten i Europa i år skapas i etniskt monokulturella länder som motsätter sig asylinvandring. I topp ligger följaktligen Litauen, Slovenien, Ungern, Polen och Bulgarien.

Sämst tillväxt i Europa har enligt IMF Sverige.

Men enligt Ekonomifakta, som styrs av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, har IMF överskattat befolkningsökningen i Sverige. Om befolkningen ökar mindre än IMF tror, blir ekonomin bättre, enligt Ekonomifakta. Befolkningsökningen styrs av asylinvandringen, och mindre migration till Sverige leder alltså till mer välstånd.

IMF slutsatser om att Sveriges ekonomi är sämst i Europa stöds av liknande bedömningar från svenska forskare:

-Jag läser i tidningarna om den höga tillväxten i Sverige. Det känns något surrealistiskt med tanke på att Sveriges tillväxt i BNP per person faktiskt är lägst av samtliga 28 EU-länder, konstaterade ekonomiprofessor John Hassler om förra årets BNP-resultat.

Varför regeringen väljer att ljuga för folket om Sveriges usla ekonomi är oklart. Men sannolikt hänger lögnerna ihop med det numera totalt diskrediterade bedrägeriet om att "vi tjänar på invandringen". Verkligheten har visat att endast ett fåtal svenskar, exempelvis Bert Karlsson, tjänar på invandringen.

Regeringens lögner om migrationen har genom åren lurat miljoner svenskar, och även många politiker.

Hur gör då Socialdemokraterna för att lura människor att fortsätta rösta på dem? Ett solklart exempel på detta presenterades i höst, av Sveriges egen "Bagdad Bob" Morgan Johansson, som är Sveriges "justitieminister", inrikesminister och tidigare migrationsminister.

-Det fortsätter att gå bra för Sverige! BNP- tillväxten andra kvartalet 2018 var dubbelt så hög som EU-genomsnittet, skrev Morgan Johansson på Twitter nu i höst.

Socialdemokraterna lurar här väljarna genom att ange "BNP" istället för "BNP per capita".

Att Sveriges 10 miljoner invånare arbetat ihop en högre BNP än exempelvis Luxemburgs 0,5 miljoner invånare ska naturligtvis inte ses som en stor bedrift. Men Socialdemokraterna räknar med att deras naiva väljare inte begriper bättre.

Läs mer om samma ämne