Efter valet - allt färre svenskar tror på slumpen

Slumpen eller valfusk? På sociala medier förs nu hårda diskussioner om huruvida det är valfusk eller slumpen som gjort att felaktigheterna som uppstått i samband med valet 2018 alltid verkar gynna regeringspartierna.

I samband med Riksdagsvalet 2018 har påtagligt mer misstänkt valfusk rapporterats in, men bortförklarats med att "misstagen" berott på "slumpen". Nedan listar Fjällsjö Nyheter exempel på hur ensidigt slumpen slagit till, hela tiden till fördel för den sittande regeringen (S+MP).

  • Det var slumpen som gjorde att företrädare för regimen skickade in fel "lista", vilket ledde till att Sverigedemokraterna förlorade ett riksdagsmandat, och massinvandringsextrema Centerpartiet vann ett riksdagsmandat?

  • Valmyndigheten "glömde bort" valdistrikt i skånska Ängelholm. Slumpen gjorde att de valdistrikt som glömde räknas var de som Moderaterna har omkring 40 procent av väljarsympatierna i?

  • I Tyresö skickade valpersonalen in dubbelt så många röstsedlar för ett visst parti. När tilltaget avslöjades hävdade valförrättarna att de tappat bort alla partiets röster, och därför olagligt tillverkat nya röster som de skickat in istället. Slumpen gjorde att det var Miljöpartiet som fick dubbla antal röster?

  • Omkring tusen överklaganden har gjorts, där anmälarna hävdar valfusk. Mångdubbelt fler än vid tidigare riksdagsval. Slumpen har gjort att i stort sett alla anmälare hävdar att det är regeringen som valfuskat?

  • SVT:s chef för valrörelsen råkade av misstag trycka gilla på flera näthatiska inlägg på sociala medier. Slumpen gjorde att allt hennes näthat drabbade just Sverigedemokraterna?

-Konstigt att alla "misstag" är till MP, S och V fördel samtidigt som det är till nackdel för SD med "misstagen".

-Det säger sig självt att det är medvetet valfusk när samma mönster alltid upprepas. Riktiga misstag fördelar sig alltid jämnt mellan olika alternativ, kommenterar en väljare på nätet.

Redan innan valet började en rad "journalister" sprida ut falska nyheter om att "högerextremister" efter valet skulle hävda valfusk. Efter valet har kampanjen fortsatt och tonläget höjts. Vilket gör att alla som nu klagar på valfusk utmålas som just "högerextrema".

Slumpen har gjort att Försvarsmaktens Psyopsförband ("Svenska Trollfabriken") har specialistofficerare anställda som jobbar med just denna typ av "förebyggande" verksamhet. Enligt Arbetsförmedlingens annonser jobbar "Mediaavdelningens" "journalister, fotografer, illustratörer, radioproducenter" "via ett flertal kanaler" för "att påverka beteenden och attityder hos människor för att uppnå politiska och militära mål".

Läs mer om samma ämne