SVT sprider falska nyheter om eldningsförbud

Grillförbudet (som inte fanns) upphör snart, rapporterade SVT igår. Falska nyheter från SVT parat med olika eldningsförbud från MSB, Länsstyrelser, Kommuner och Räddningstjänster har skapat oro och onödiga konflikter i samhället.

I slutet av förra veckan utbröt ett myndighetsbråk om vilken omfattning eldningsförbudet borde ha. MSB, Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap som leds av vänsterextrema Dan Eliasson, gick ut med en rekommendation om att förbjuda alla former av eldar, även grillning av kött på den egna tomten.

Detta trots att det inte ansågs föreligga någon nämnvärd risk att skogsbränder skulle startas på detta sätt. Istället var orsaken att det ansågs för svårt för medborgarna att förstå skillnaden mellan att göra upp eld ute i skogen och i grillar på den egna tomten.

Många Länsstyrelser i landet gjorde en annan bedömning och följde istället rekommendationerna från de lokala Räddningstjänsterna. Vilka i många fall var att låta villaägare fortsätta grilla kött hemma. Något även Polisen stödde, som inte ville åka ut på de onödiga larm som uppkommit när medborgare som hetsats upp av journalister börjat agera poliser gentemot varandra.

Den egentliga orsaken till att det varit svårt för medborgarna att förstå eldningsförbudets omfattning är att det är så många institutioner som vill bestämma över det. Förutom Räddningstjänsterna vill även Kommuner, Länsstyrelser och nu även regeringen i form av MSB vara den som avgör vilka regler som för dagen ska gälla.

Det har till exempel hänt att Länsstyrelser presenterat sitt eldningsförbud på sin hemsida, men samtidigt hänvisat läsaren att också kontakta Räddningstjänst och Kommun för att få redan på vilka andra eldningsförbud som påstås gälla.

Detta gör det nästan omöjligt för medborgarna att förstå vilka regler som egentligen gäller. Speciellt eftersom regimmedias journalisterna driver sin egen tolkning av reglerna delvis utifrån agendan att folk ska äta mindre kött.

Efter den senaste veckans bråk om eldningsförbudet där journalister under fredagen hetsade mot Länsstyrelser som inte följa MSB:s centrala direktiv fortsatte ändå Länsstyrelserna i Västernorrland och i Norrbotten att tillåta grillning av kött hemma på tomten. Redan på måndagen ändrade dock MSB sig, och tog bort sin rekommendation mot grillning av kött.

När opålitliga SVT rapporterar om detta lyckas man med konststycket att påstå att grillförbudet råder just i de Norrländska län som aldrig haft något förbud:

"Boende i bland annat län som Kalmar, Norrbotten, Västernorrland och Stockholm får grilla på tomten från och med måndag kväll."

I den verkliga världen har Länsstyrelserna i Norrbotten och Västernorrland hela tiden tillåtit grillning på den egna tomten. Både enligt sina egna hemsidor och enligt de hetsreportage som SVT tidigare publicerat.

I praktiken är SVT:s rapportering ett sätt att ytterligare förvirra allmänheten om vilka regler som egentligen gäller.

Läs mer om samma ämne