FI vill tvinga skolbarn att bli vegetarianer

Skolbarn bojkottar vegmat Sverige ska sluta producera kött och fisk och bli beroende av import av vegetarisk mat från varmare länder. Denna förändring kan bara ske genom att politiken först påtvingas lättpåverkade barn i skolan. Men nu bojkottar skolbarnen vegmaten.

Vänsterextremisterna i Feministiskt initiativ i Kiruna vill på sikt ta bort kötträtter från skolbarnens matsedel. Planen ska genomföras genom att börja med att förbjuda köttkonsumtion enstaka dagar i veckan.

-När man pratar om att lägga in ett köttfritt alternativ så drar folk öronen åt sig och det blir hotfullt, säger Christine Brännvall från FI i Kiruna.

-Kött kan inte vara norm för någon av oss i samhället längre. Det måste alla inse, påstår FI.

Att köttätande ändå är norm i Sverige beror på att vinterkylan historiskt sett gjort det omöjligt att överleva i Sverige enbart på odling. Utan kött och fisk hade svenskarna svultit ihjäl.

Anledningen till att journalister, feminister och miljöpartister driver frågan om vegetarisk mat så hårt är att Sverige inte klarar att vara självförsörjande på mat om medborgarna förbjuds att äta animaliska produkter.

Från tidernas begynnelse tills Kalla Krigets slut ansågs självförsörjning vara något positivt, medan det numera betraktas som något oönskvärt och nationalistiskt. Att vara beroende av andra länder, exempelvis för att kunna äta sig mätta, ses som ett effektivt sätt för att få medborgarna att acceptera överstatlighet och avvecklat demokratiskt inflytande.

På grund av den virtuella verklighet media har skapat har extrema politiker tvärtemot medborgarnas egna intressen lyckats genomdriva så kallade "köttfria" dagar på mängder av skolor i landet. Detta har fått mycket kritik från föräldrar och skolbarn som instinktivt känner att de inte vill bli påtvingade Feministiskt Initiativs normer.

På många håll i landet har tvånget dessutom lett till att barn slutat äta mat i skolan:

-Flertalet barn äter inte någon lunch alls under de vegetariska dagarna och det är ett problem, kommenterar Martin Kirchberg från SD.

Läs mer om samma ämne