Näst flest elbilar i Jämtland

Lättare skaffa elbil Jämtland är Norrlands elbiltätaste län, och från och med denna vecka blir det 20 000 kronor billigare att skaffa en.

Jämtlands län är det elbilstätaste länet i Sverige, förutom Stockholm. Totalt rullar över 500 elbilar i länet, varav ungefär hälften är rena elbilar och ungefär hälften är hybrider. Av nya bilar som säljs till kunder i Jämtland är 7 procent olika typer av elbilar.

Anledningen till att det finns så många elbilar i just Jämtland beror mycket på att kommuner, myndigheter och företag prioriterar den nya miljövänligare tekniken. Bara en elbil av tre ägs av privatpersoner.

Elbilarna är dyrare att köpa, priserna ligger mellan 300 000 och 800 000 kronor. Men istället kostar elbilarna mindre i bränslekostnad. Att köra en elbil 1 mil kan kosta så lite som 1-2 kronor.

Från och med 1 Juli i år höjs den så kallade supermiljöbilspremien på nya bilar från max 40 000 till max 60 000 kronor, vilket kommer att underlätta för privatpersoner att skaffa elbil.