Etniska konflikter i Sorsele

Kan bero på fel "personkemi" Misshandel och bråk på skolan i Sorsele kan nu ha fått sin lösning. Det hoppas iallafall skolledningen efter att ha utbildat eleverna i regeringens politik och gjort upp planer på att blanda elever med olika personkemi.

Vindelälvsskolan i Sorsele har det senaste året plågats av mängder med misshandelsfall och bråk mellan olika grupper. Det har även varit stökigt på många lektioner vilket försvårat skolgången för eleverna.

Konflikterna existerar även utanför skolan. Bland annat har fotbollsklubben Sorsele IF splittrats i två lag - Sorsele IF där uteslutande migranter spelar, och Sorsele UF där infödda Sorselebor spelar.

-Personkemin i klubben kanske inte fungerade? föreslår Sorseles vänsterpartistiska kommunalråd Kjell Öjeryd i en intervju.

Enligt många är det samma problem med "personkemi" som skapat konflikterna på skolan. En del av dessa konflikter rör deltagare i det så kallade Språkintroduktionsprogrammet.

Språkintroduktion är till för ungdomar och unga vuxna, framförallt män, som migrerat till Sverige. Språkintroduktionsprogrammet är inte en sökbar utbildning utan anpassas individuellt efter varje enskild migrants behov. På språkintroduktionen kan migranten även få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen.

För att lösa problemen med den misstänkt dåliga personkemin har skolledningen anordnat en värdegrundsdag, där skoleleverna utbildats i att ta till sig och försvara regeringens politiska åsikter. Skolan har även ordnat samarbetsövningar mellan elever med olika personkemi, och planer finns dessutom att blanda upp elever med olika personkemi så att de tvingas delta i samma grupper även om de inte vill.

Genom att elever med så kallat "fel personkemi" blandas med varandra hoppas skolledningen att konflikterna och bråken ska minska.

Läs mer om samma ämne