Vi tjänar inte på invandringen

Politikerna ljög i åratal Asylägare och de som vill avveckla välfärdsstaten tjänar på asylinvandringen, samtidigt som den innebär stora kostnader för de flesta andra medborgare. Det bevisas av ny forskning från Finansdepartementet.

Enligt en ny forskningsrapport från Finansdepartementets ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, är Sveriges asylinvandring enormt dyr. Förlusterna har dessutom blivit större och större de senaste decennierna.

"Nettoomfördelningen via de offentliga finanserna till en genomsnittlig flykting under hela dennas livstid i Sverige uppgår till i genomsnitt 74 000 kronor per år. Som jämförelse var omfördelningen till en genomsnittlig flykting i Sveriges befolkning 2015 cirka 60 000 kronor", står det i forskningsrapporten.

Detta innebär alltså att i medeltal är samhällets förlust per flyktinginvandrare 74 000 kronor per år. Eftersom de flesta som flyr ifrån krigsdrabbade länder är unga män omkring 30 år, och medellivslängden för män i Sverige är 80 år, innebär detta att varje asylinvandrare kostar i medeltal 3,7 miljoner kronor.

Enligt rapporten finns i Sverige 830 000 personer som stämmer in på beskrivningen, vilket ger en årlig kostnad på 61 miljarder kronor och en totalkostnad på 3 071 miljarder kronor.

Som jämförelse kostar sjukvården 274 miljarder kronor per år, hela rättsväsendet inklusive polis kostar 40 miljarder kronor per år, och biståndet kostar drygt 30 miljarder kronor.

2016 ökade regeringen budgeten för migrationspolitiken från 31 miljarder kronor till 71 miljarder kronor. Den nya forskningen visar att i stort sett alla pengar som satsas på migrationen förloras.

När statliga regimkanalen SVT rapporterar om forskningen gör man det ur ett vänsterextremt perspektiv. Speciellt har SVT fått mycket kritik för att man frågar forskaren om han tagit med i beräkningen hur de nya kunskaperna kan påverka valet.

Läs mer om samma ämne