SVT publicerar Fake News om FN

Vänsterextrema och Islamister har på uppdrag av Sveriges regering skrivit en rapport åt FN som kritiserar Sveriges regering. Syftet är att Socialdemokraterna ska kunna använda FN som argument för att införa impopulära begränsningar av åsiktsfriheten.

I veckan har regimmedia som SVT, SR, DN, och SvD publicerat falska nyheter om att FN riktar hård kritik mot Sverige. Enligt "nyheten" är Sverige i stort sett en apartheidstat, och regeringen gör ingenting medan landet går under i rasistiskt våld. Beviset är en FN-rapport.

Ingen av regimens medier nämner sanningen: Att det är den svenska regeringen själva som skapat rapporten, genom att finansiera ett fejkat FN-organ, som skrivit faktaunderlaget.

Sveriges regeringen finansierar via bland annat Utrikesdepartementet (UD) det påhittade FN-organet "Svenska FN-förbundet", som låtsas vara en del av FN. Men egentligen är det en vänsterextrem grupp som har som funktion att rikta kritik mot Sveriges regering, för att regeringen med hjälp av "FN" ska kunna motivera inskränkningar av yttrandefriheten som de vet är impopulära bland folket.

Varje år skriver "Svenska FN-förbundet" på uppdrag av den Socialdemokratiska regeringen en rapport till FN om att Sverige är rasistiskt som vägrar att förbjuda och internera exempelvis Sverigedemokraterna, och varje år låtsas journalisterna att det är FN som kritiserar.

I år är journalisternas bedrägeri värre än någonsin, då rapporten även bygger på "vittnesmål" från terroristanklagade islamister från svenska avdelningar av Muslimska Brödraskapet. Givetvis är även islamisternas grupp skapad med skattepengar av Socialdemokraterna.

Nedan följer den Moderate riksdagsmannen Hanif Balis beskrivning av bedrägeriet:

"I tidningen kan vi idag läsa att FNs kommité mot rasdiskriminering riktar skarp kritik mot Sverige. Man går så långt att man till och med påstår att ”Sverige stöttar och sporrar rasistiskt hat”.

Läser man rapporten får man intrycket att Sverige är någon form av Jim Crow- eller apartheidstat där rasfrämlingar lever i terror. I rapporten från man intrycket av att svenska muslimer lever i ett massivt Abu Gharib-lajv och den svenska staten aktivt stödjer och finansierar vit makt rörelser.

FN:s kommitté mot rasdiskriminering har ju självklart inte gjort en egen utredning om vad som försiggår i Sverige utan förlitar sig på inkomna rapporter från ”Civilsamhället”, vilka har då skrivit dessa rapporter?

Rapporten om muslimers situation har inkommit från organisationen ”Swedish Muslims in Cooperation Network”. Bland författarna hittar vi många kända namn:Fatima Doubakil, Helena Hummasten, Rashid Musa, Zaynab Ouahabi och Mohamed Temsamani.

Samtliga kända extremister och terrorapologeter eller med känt samröre med sådana, Doubakil bjöd exempelvis in Munir Awad på ett seminarium i Riksdagen med hjälp av Mehmet Kaplan - några månader innan SÄPO grep honom för ett planerat terrordåd mot Jyllands-Posten. Helena Hummasten är svärmor till Awad. Rashid Musa, Zaynab Ouahabi och Temsamani tillhör samtliga i kretsen kring SUM, Ibn Rushd och Stockholmsmoskén - de fakto muslimska brödraskapets utpost i Sverige.

Några andra rapportörer är svenska FN-förbundet som inte har något med FN att göra men som lever på förvirringen och okunskapen av detta namnplagiat. Den styrs främst av aktivister från Svenska kyrkan och avdankade sossar. Deras rapport till FN är fylld med direkta falsarier och felaktigheter.

Men de svenska journalisterna Erik Grönlund på SVT och Gunilla von Hall på SVD vars mediehus aldrig missar ett tillfälle att läxa upp svenska folket om källkritik missar samtliga dessa faktum - istället köper de FN-rapporten rakt av och till och med låter svenska FN-förbundet - som är alltså part i målet, leka någon form av objektiv bedömare.

Detta är knappast första gången det sker. Islamisterna och FN-förbundet har satt detta i system. De skriver en partsinlaga - FN köper partsinlagan och sen använder samma islamister FN som bevis för sin opinionsbildning.

Sverige är ett av få länder med renodlade journalistikutbildningar - trots det lyckas de knappt använda sig av en sökmotor. Pinsamt."

Läs mer om samma ämne