Socialdemokraterna ska försvåra skoteråkning

"Då blir det inbördeskrig" Förbud mot att köra snöskoter annat än på särskilda leder och i enstaka turismstödjande friåkningsområden kommer att leda till "inbördeskrig", enligt snöskoteråkarnas centralorganisation.

Regeringen vill nu försvåra för snöskoterförare genom att lagstifta mot dagens användning av snöskotern. En utredning ska tillsättas och Socialdemokraterna hoppas att utredarna ska komma fram till att snöskoteråkning "måste" begränsas till särskilt uppkörda snöskotervägar, så kallade leder.

-Då blir det inbördeskrig, säger Jan Sund som är generalsekreterare för Sveriges snöskoteråkares centralorganisation, SSCO.

Dagens terrängkörningslag genomdrevs 1975 och innebär att terrängkörning i de flesta fall bara begränsas av att man som förare inte får utsätta markägaren för ekonomisk skada. Sedan dess har antalet terrängfordon tiodubblats, från 30 000 till 300 000, varav 200 000 är skotrar.

Enligt SSCO har det därför länge funnits farhågor för att den av Miljöpartiet präglade regeringen ska begränsa snöskoteråkningen.

-Jag tror inte att skoteråkarna i skogslandet kommer att förstå en sådan lagändring, säger generalsekreterare Sund.

Som vanligt är problemet med regimens repressiva lagar mot Norrlänningar att de gäller över hela landet, och inte bara i de kommuner där de är relevanta.

Samtidigt som utredningen syftar till att försvåra för Norrlänningar i allmänhet är också ett uttalat syfte att den nya lagstiftningen ska underlätta för personer med rörelsehinder att bedriva friluftsliv med hjälp av terrängfordon. Därför kan det bli så att handikappade undantas från de nya strängare reglerna.

Utredningen ska vara klar först i November 2019, så att beslutet inte ska påverka Socialdemokraternas valresultat.

Läs mer om samma ämne