Skola förbjuder läxor och prov

"Ska minska stressen" Skolresultaten är så katastrofala och skolbarnen mår så dåligt att skolor nu börjar förbjuda eleverna att göra läxor och prov.

Stureskolan i Boden inför nu ett förbud mot läxor och prov. Motiveringen är att barnen i det Nya Sverige mår alldeles för dåligt för att kunna utsättas för den stress läxorna och proven skapar. Dessutom är argumentet att "världen ser helt annorlunda ut nu mot för bara ett tiotal år sedan".

-Vi får ständigt nya rapporter om att våra barn mår dåligt, säger rektorn Petronella Sirkka.

Fjällsjö Nyheter har tidigare rapporterat om Stureskolan i Boden, med anledning av att elever sålde droger och knarkade på skolan. Rektorn Sirkka berättade då att idag säljs knark på alla skolor i Sverige.

Skolans förbud mot läxor och prov gäller alla högstadieelever och ämnen under en testperiod under April månad. Om försöket blir lyckat kommer sedan läxorna och proven att förbjudas permanent under 2019, förutom de nationella proven som staten tvingar eleverna att genomföra.

Vissa har oroat sig över hur lärarna ska kunna betygsätta eleverna utan de objektiva resultat läxförhören och proven ger. Men det bekymrar inte skolan, som menar att en så kallad "formativ" betygsbedömning är det bästa. Med formativa bedömningar kommer elevernas betyg att i högre grad än idag komma att bli godtyckliga, och styrda av lärarnas personliga åsikter om eleverna, vilket enligt många av dagens lärare är något positivt.

Många menar att det som nu sker är att kraven på skoleleverna sänks eftersom elevernas prestationer i skolan de senaste åren blivit katastrofalt rekorddåliga, samtidigt som metoderna för att mäta elevernas dåliga prestationer avvecklas i syfte att mörka samhällets förfall.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.