Svensk högskola förbjuder yttrandefrihet

Hemlig inspelning avslöjar förtrycket "Vad tror du händer med mig om jag inte gör det här?" säger den politiskt korrekta studievägledaren på Kungliga Tekniska Högskolan om varför hon tystar elevers politiska åsikter.

Ett faktablad med politiska implikationer har stoppats av Kungliga Tekniska Högskolan KTH:s studievägledare Annelie Fredriksson och personalchef Marja Mutikainen, och en utredning har inletts mot studenten Felix.

Dessutom har Fredriksson beslutet att anmäla Felix för "störande handling eller trakasserier", vilket syftar till att få honom avstängd från KTH, och avdelningschefen Magnus Brenning har redan stängt av Felix från ett grupparbete.

Faktabladet togs fram av Felix som information till politiskt korrekta klasskamrater som efterfrågade informationen. Därefter tog de politiskt korrekta studenterna faktabladet till sina politiskt korrekta lärare.

-Man får inte sprida politiska åsikter. Oavsett om det är fakta eller vad det är för någonting, säger studievägledaren Annelie Fredriksson.

-Om jag säger saker som andra inte tycker är bra och man passar inte in i gruppen, då skulle jag få sparken, avslöjar Fredriksson.

Den nya censuren av åsikter har dock inget stöd i högskolans så kallade värdegrund, där det fortfarande står:

"KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion", skriver högskolan på sin hemsida.

Ändå påstår Fredriksson att Felix brutit mot "värdegrunden", fastän att det bevisligen är hon själv som gör det. I en hemlig inspelning av den politiskt korrekta processen visar det sig också att anledningen till Fredrikssons odemokratiska tilltag är att hon är rädd för att vänsterextrema journalister ska göra livet svårt för henne:

-Medierna har varit på KTH. De har dragit upp ”varför har ni inte anmält det här till disciplinnämnden” när vi har ansett att det här inte ska gå vidare till disciplinnämnden. Vad tror du händer med mig om jag inte gör det här? säger Fredriksson.

På en direkt fråga om hon själv tycker att det är fel att hon anmält Felix för "störande eller trakasserier" svarar hon ja, och säger att det är journalisterna som fattar de egentliga besluten:

-Ja. Jag hade inte fattat det beslutet själv. Men som sagt det är inte mitt beslut, svarar Fredriksson.

Nu JO-anmäls KTH av Felix advokater. Enligt skrivelsen till JO är det olagligt att stänga av Felix från grupparbeten och vidare menar man att högskolans faktaförbud står i strid med regeringsformens krav på att myndigheter ska behandla enskilda sakligt och opartiskt.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.