Kiruna kommun styrs av rasister

Samebyarna lämnar samarbetet med Kiruna kommun, eftersom Kiruna kommun är rasister. Det meddelar en av samebyarna i ett pressmeddelande.

Samebyarna i Kiruna kommun lämnar idag samrådsorganet mellan Kiruna kommun och etniskt medvetna nationalistiska samer. Motiveringen är att flera av kommunens ledare är rasister, vilket kommentarer på sociala medier ska bevisa.

-Även om de är privata när de utrycker sig i vissa fall rent rasistiskt i frågor som berör oss är det en av anledningarna till att vi lämnar, säger Niila Inga som är ordförande Laevas sameby i pressmedelandet.

"Tjänstemän som politiker vilka arbetar med handläggning av ärenden till samverkansorganet, offentligt och på sociala medier ger uttryck för åsikter som i vissa fall är rent rasistiska i frågor och ämnen som de sedan handlägger i sin tjänsteutövning", skriver samebyarna.

Kiruna kommuns Socialdemokratiskt färgade rasism gör att de nationalistiska samerna inte längre har förtroende för deras beslut, och inte längre vill legitimera deras makt genom att delta i samarbetet.

Bakgrunden till konflikten är den allvarliga etniska konflikten i Norrland om vem som ska bestämma över marken och naturresurserna. Nationalistiska samer hävdar en sorts "blod och jord"-politik där de ska ges större rättigheter än andra Norrlänningar, på grund av att de tillhör vissa släkter som ska vara priviligerade.

Denna politik stöds av svenska staten, som stiftat raslagar som ger samer större rättigheter än andra svenska medborgare. Bland annat är ett av kraven för att få äga renar att man kan bevisa att man genom blodsband tillhör det etniskt samiska folket.

I Sametinget är alla partier nationalistiska och företrädare för en politik baserad på ras, oavsett om de i övriga frågor är traditionella högerpartier eller vänsterextrema. Det enda undantaget är det vänsterextrema partiet Albmut, som öppet kritiserar de övriga partiernas rasideologi, och bland annat på sin hemsida hånar traditionella samer och deras folkdräkter.

Många bedömare menar nu att den rasism som Kiruna kommun företräder är en motreaktion mot samisk nationalism och den raspolitik som Riksdagen och Sametinget driver. Alltså att så kallad "rasism" åt det ena hållet föder så kallad "rasism" åt det andra hållet, och att det är en medveten splittringspolitik makthavarna bedriver.

Sedan tidigare har Fjällsjö Nyheter rapporterat att Moderaterna i Kiruna nu bestämt sig för att göra den allvarliga etniska konflikten i Sverige till en valfråga.

"Vi moderater vill inte se försämringar för laglydiga jägare, fiskare och skoteråkare. Småviltsjaktens utformning och ortsbornas möjlighet till älgjakt är viktig", skriver Kirunamoderaterna på Zuckerbergs hemsida Facebook.

Uttalanden från samiska nationalister visar på en medvetenhet om problematiken:

-Vi har blivit bättre på att kräva våra rättigheter, men jag tror att det pågående Girjasmålet också gör att lokalbefolkningen är oroliga för att vi försöker utestänga dem från fjällvärlden, kommenterar Niila Inga som menar att debatten nu polariseras.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.