Regeringen stoppar nya järnvägar i Norrland

Säger nej tack till hundratals EU-miljarder. Förutom Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå vill Socialdemokraterna nu även stoppa EU:s nya superjärnväg som skulle förbinda Norrland med Helsingfors i Finland.

Den svenska regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill stoppa nya moderna järnvägstransporter i Norrland. Trots att EU-vill bidra med 100-tals miljarder kronor.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) säger att regeringen själv vill kunna välja vilka järnvägsprojekt man vill satsa på, vilket i praktiken innebär järnvägar i södra Sverige.

TEN-T (Trans-European Transport Networks) är EU:s modernaste järnvägsnät. Idag slutar det i Stockholm och i Helsingfors, men EU-kommissionen vill att det byggs en ny räls som förbinder Stockholm och Helsingfors genom Norrland och Finland.

Finlands borgerliga regering, som leds av læstadianen Juha Sipilä från finska delen av Norrland, är positiv och vill satsa på projektet. Men de svenska Socialdemokraterna är negativa.

Sedan tidigare är det känt att Socialdemokratiskt styrda SJ tänker stoppa Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. Detta eftersom en modern järnväg i norra Norrland skulle vara "en krigsförklaring mot Stockholm".

Norrbotniabanan skulle om den byggts ha halverat restiden mellan Umeå och Luleå och kraftigt ökat tillväxten i Norrland. Enligt Socialdemokraternas brutna vallöfte skulle Norrbotniabanan ha börjat byggas i år.

Precis som med TEN-T innebär regeringens ovilja att bygga Norrbotniabanan att Norrland och Sverige går miste om ofattbart många EU-miljarder.

Läs mer om samma ämne