Ingen vård till psykiskt sjuka barn

190.000 barn och unga vuxna lider av psykisk sjukdom, och för varje år blir problemen allt värre. Orsakerna finner man i hur makthavarnas politik har förändrat samhället.

Antalet psykiskt sjuka barn och ungdomar har mer än fördubblats de senaste tio åren. Framför allt handlar det om depressioner och olika former av ångestsyndrom.

Enligt Socialstyrelsen kommer den psykiska ohälsan att fortsätta öka trots att nu hela 15 procent av unga kvinnor och 10 procent av unga män och barn är psykiskt sjuka.

Detta innebär att det i åldersgrupperna alltså finns fler psykiskt sjuka än exempelvis Centerpartister, Vänsterpartister och Liberaler. Inte så förvånande kanske innebär det också att de psykiskt sjuka är en maktfaktor politiskt och kraftigt påverkar politiken i Sverige.

Totalt i samhället är omkring 20 procent av befolkningen i någon grad psykiskt sjuk, och 5 procent är allvarligt psykiskt sjuka.

Enligt Socialstyrelsens utredare Peter Salmi beror den ökande psyksjukan bland ungdomar i Sverige på "förändringar i miljöer där alla unga vistas, som skolan eller arbetsmarknaden". Exakt vilka förändringar som är värst vill dock inte Socialstyrelsen gå ut med.

Sedan tidigare är det dock känt att globalismen och normkritiken är en bidragande faktor.

-Jag tror att det handlar om förändringar som påverkat hela västvärlden sen 70-talet, och som på allvar slagit igenom i Sverige de senaste 20 åren. Vi kan kalla det globalisering, säger Sven Bremberg som är docent i socialmedicin vid Karolinska institutet och en av Sveriges ledande experter på ungas psykiska hälsa.

Det kraftigt ökande antalet psykiskt sjuka barn i Sverige gör att köerna till barnpsykiatrin blivit orimligt långa. I Norrbotten var det förra året 40 procent av de psykiskt sjuka barnen som fick vänta mer än en månad på att få vård.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.