Ingen vård till psykiskt sjuka barn

190.000 barn och unga vuxna lider av psykisk sjukdom, och för varje år blir problemen allt värre. Orsakerna finner man i hur makthavarnas politik har förändrat samhället.

Antalet psykiskt sjuka barn och ungdomar har mer än fördubblats de senaste tio åren. Framför allt handlar det om depressioner och olika former av ångestsyndrom.

Enligt Socialstyrelsen kommer den psykiska ohälsan att fortsätta öka trots att nu hela 15 procent av unga kvinnor och 10 procent av unga män och barn är psykiskt sjuka.

Detta innebär att det i åldersgrupperna alltså finns fler psykiskt sjuka än exempelvis Centerpartister, Vänsterpartister och Liberaler. Inte så förvånande kanske innebär det också att de psykiskt sjuka är en maktfaktor politiskt och kraftigt påverkar politiken i Sverige.

Totalt i samhället är omkring 20 procent av befolkningen i någon grad psykiskt sjuk, och 5 procent är allvarligt psykiskt sjuka.

Enligt Socialstyrelsens utredare Peter Salmi beror den ökande psyksjukan bland ungdomar i Sverige på "förändringar i miljöer där alla unga vistas, som skolan eller arbetsmarknaden". Exakt vilka förändringar som är värst vill dock inte Socialstyrelsen gå ut med.

Sedan tidigare är det dock känt att globalismen och normkritiken är en bidragande faktor.

-Jag tror att det handlar om förändringar som påverkat hela västvärlden sen 70-talet, och som på allvar slagit igenom i Sverige de senaste 20 åren. Vi kan kalla det globalisering, säger Sven Bremberg som är docent i socialmedicin vid Karolinska institutet och en av Sveriges ledande experter på ungas psykiska hälsa.

Det kraftigt ökande antalet psykiskt sjuka barn i Sverige gör att köerna till barnpsykiatrin blivit orimligt långa. I Norrbotten var det förra året 40 procent av de psykiskt sjuka barnen som fick vänta mer än en månad på att få vård.

Läs mer om samma ämne