SJ vill stoppa Norrbotniabanan

"En krigsförklaring" mot Stockholm om den byggs, och en krigsförklaring mot Norrland om den inte byggs? Nu stöter Norrbotniabanan på nya hinder i form av SJ..

Det är i SJ:s remissvar på den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 som SJ tar avstånd från byggandet av Norrbotniabanan. Iallafall ska inget bygge ske innan 2029, enligt SJ:

"För att uppnå största möjliga nyttor för de investerade pengarna måste utbyggnaderna ske söderifrån ... SJ förordar därför kraftigt att utbyggnaden av Norrbotniabanan inte påbörjas under planperioden", skriver SJ.

Om man helt stoppar Norrbotniabanan skulle man kanske till exempel snabbare kunna bygga ett dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall, resonerar SJ.

Norrbotniabanan, en del av Botniska korridoren som kallats "en krigsförklaring mot Stockholm", var tänkt att bli en 27 mil lång järnväg mellan Umeå och Luleå. Järnvägen skulle halvera restiden mellan städerna och kraftigt öka tillväxten i Norrland.

Enligt ett tidigare löfte från regeringen skulle arbetet börja 2018. Men frånvaron av beslut i frågan har redan kostat miljarder i form av uteblivna EU-pengar.

Läs mer om samma ämne