Studie om statens brott mot Tornedalingar

Socialdemokraternas rasbiologi uppmärksammas i ett Norrländsk projekt för att belysa Tornedalingars historia. Syftet är att stärka den Tornedaliska nationalismen.

Svenska Tornedalingars Riksförbund STR-T får nu 130 000 kronor av Kulturdepartementet för att göra en förstudie om de svenska Socialdemokraternas övergrepp på Tornedalingar

-Vi vill komma i kontakt med människor som kan vittna om skallmätningarna ... Alla synpunkter, positiva som negativa tas emot, säger verksamhetsledaren och förstudiens sekreterare Maja Mella.

Enkelt förklarat är Tornedalingar finsktalande ättlingar till kvänerna, som skiljdes åt från övriga finsktalande Norrlänningar när Norrland och Västerbotten delades mellan Sverige och Ryssland i 1809 års fred. Kvänerna var urspungligen en folkgrupp som hyllade Vikingaguden Tor och var bosatt i ett område från västra Finland till Tromsö i norra Norge.

På 1800-talet bedrevs en integrationspolitik där staten först införde tvåspråkighet för Tornedalingarna och därefter tvingade alla Tornedalingar att tala svenska. Först 1957 utgick ett påbud från staten att det inte var tillåtet att förbjuda Tornedalingar att tala finska.

Socialdemokraternas Rasbiologi med skallmätningar av representanter av alla nordiska rastyper drabbade även Tornedalingar. Rasbiologin var den tidens Genusvetenskap, där vetenskapen skulle användas för att bekräfta politiska program. Till skillnad från Genusvetenskapen leddes arbetet av riktiga forskare, istället för av politiska aktivister.

Läs mer om samma ämne