HBTQ-personer oftare psykiskt sjuka

"Ojämlik hälsa" HBTQ-personer som transpersoner och bisexuella kvinnor är oftare psykiskt sjuka än andra, enligt Region Norrbotten. Nu varnar man för att hälsan är ojämlik.

Enligt statens medier och Region Norrbotten finns det en "stor ohälsa bland HBTQ-personer". Därför har under fredagen arrangerats den så kallade "Regnbågsdagen" på Regionhuset i Luleå, i syfte att belysa detta.

-Vi vet att den psykiska ohälsan är hög särskilt bland gruppen transpersoner, men även bisexuella kvinnor som mår sämre än övriga kvinnor i Norrbotten, säger Linda Moestam från Region Norrbotten som är medarrangör av Regnbågsdagen.

Enligt Region Norrbotten har hälsan dessutom visat sig vara "ojämlik", när man delat in medborgarna i olika grupper baserat på exempelvis sexuell läggning:

-Det är viktigt att veta att det är en väldigt ojämlik hälsa bland de som bor i länet, förklarar Moestam.

Frågan är nu hur Region Norrbotten ska göra hälsan mer jämlik, så att alla grupper i samhället mår jämlikt dåligt psykiskt.

Fjällsjö Nyheter har tidigare rapporterat om hur psykisk sjukdom ökar alarmerande i många grupper i samhället, bland annat hos barn. Idag är dubbelt så många barn psyksjuka som för tio år sedan och orosanmälningarna har ökat flera hundra procent.

Läs mer om samma ämne