Skatterna höjs - mest i Norrland

Tio gånger fler kommuner höjer än sänker skattetrycket. Värst drabbat av höga skatter är Norrland. Framförallt är det i skolor och äldreomsorg som utgifterna ökar.

I år höjs den totala kommunalskatten i 36 kommuner medan den sänks i bara 4. Trenden håller i sig sedan 2014. Sammanlagt har medborgarna i 162 kommuner fått höjd skatt samtidigt som medborgarna i 16 kommuner har fått sänkt skatt.

Värst drabbat av skatter är Norrland. Invånarna i Pajala kommun har fått sin skatt höjd med hela 2 procent av den totala inkomsten.

-Det är speciellt skolor och äldreomsorg som kostar, det är enorma utgifter, säger Jan Larsson som är Socialdemokratiskt kommunalråd i Pajala.

Störst sänkning av skatten har skett i Österåker kommun, i Uppland. Österåker är liksom övriga kommuner i södra Roslagen starkt borgerligt, och här sänks skatten med "1,32 kronor", det vill säga 1,32 procent av den totala inkomsten.

Högst skatt i landet har Dorotea kommun, med 35,15 procent. Där har det lokala partiet Dorotea Kommunlista tagit över som det största partiet.

Lägst skattetryck finns i Vellinge kommun, som är känt för att motsätta sig okontrollerad invandring. I Vellinge har Moderaterna 48 procent av rösterna och skattetrycket är 29,19 procent.

Läs mer om samma ämne