SR-kampanj mot nya Samestyrelsen

"Barnen hotades" Konflikten mellan renägande samer i de självstyrande Samebyarna och icke-renägande samer utanför Samebyarna har gått in i en ny intensivare fas där den icke-renägande sidan via partiet Min Geaidnu och Sveriges Radios journalister anklagar den renägande sidan för hot mot barn. Samtidigt mörkar SR vad frågan egentligen handlar om.

Den största politiska frågan för landets samer är den om "alla samers lika värde". Idag kan man med samevänsterns retorik argumentera att renägande samer är "mer värda", och icke-renägande samer är "mindre värda" (lika "lite" värda som svenskar). Oppositionen i Sametinget vill ändra på detta så att icke-renägande samer blir "lika mycket" värda som renägande samer, och alltså mer "värda" än svenskar. En politik som avvisades av väljarna i det senaste valet till Sametinget.

Bakom retoriken om "värde" och "rättigheter" gömmer sig naturligtvis även fördelningen av pengar och makten över Norrlands rika naturresurser. Men i förlängningen handlar den samiska vänsterpolitiken om att avskaffa de samiska raslagarna och skapa en öppen samiskhet, där araber och somalier kan bli framtidens samer. Precis som de enligt de flesta riksdagspartier ska bli framtidens svenskar.

De samepolitiker som kämpar för "alla samers lika värde" är ofta så kallade "försvenskade samer", som inte sällan är dubbelorganiserade och parallellt kämpar för att upplösa den svenska etniciteten. Samtidigt finns det seriösa samer som inte är renägare, och som lider av att gällande lagar omöjliggör för dem att skaffa renar.

"Hot mot barn" nytt slagträ i debatten

I en ny kampanj från vänsterextrema Sveriges Radio (SR) används nu "hot mot barn" som ett nytt slagträ i denna debatt. SR är sedan tidigare på samevänsterns sida och arbetar nära vänsterpartiet Min Geaidnu, vars partiledare Christina Åhren nu anklagar renägarsidan för "hot" mot henne och hennes barn. Mellan raderna kan man läsa att hoten mot henne och barnen egentligen består i att de ska tvingas leva som vanliga svenskar, utan samiska särrättigheter.

Hoten ska enligt SR bestå i 17 missade samtal och uppmaningar om att tänka på vilken framtid partiledarens svensk/samiska barn skulle ha i Samebyarna om partiet väljer att öppet motarbeta dessa.

-Jag hade 17 missade samtal på två timmar. En del var absolut inte trevliga ... jag skulle tänka på mina barns framtid, och hur de skulle klara sig i det här Samebysystemet, säger Christina Åhren enligt SR.

Istället för att beskriva den egentliga konflikten mellan renägande samer och icke-renägare samer mörkas detta av SR, som istället väljer att driva den icke-renägande partens politik genom att ta upp "hot mot barn" som argument. Inte heller vill SR beskriva mekaniken bakom hoten, vilken består i att vänsterextrema Min Geaidnus partiledare kan komma att förlora sitt delägarskap i Samebyn.

För att få vara medlem i en sameby ska man enligt lagen arbeta med renskötsel inom samebyn, eller tidigare arbetat med renskötseln och inte skaffat ett annan jobb, eller vara make eller hemmavarande barn eller liknande till en medlem. Min Geaidnus partiledare Christina Åhren uppfyller inga av dessa krav, men är ändå medlem.

Det är därför som partiledaren, och i förlängningen hennes barn, befinner sig i en position där de kan komma att förlora sitt medlemskap i Samebyn om de motarbetar Samebyarnas intressen.

Istället för att förklara konflikten presenterar SR i sin artikel att lösningen på hotdebatten skulle vara att den folkvalda styrelsen i Sametinget ändrar sin politik, till Samebyarnas nackdel.

Läs mer om samma ämne