Markägare grävde bort väg

Polisanmäls av Fortifikationsverket En markägare i Norrbotten har polisanmälts av Fortifikationsverket för att ha grävt bort en väg från sin mark, som gått på en ekonomiskt värdefull grusås. Detta efter att Fortifikationsverket vägrat att betala ersättning till markägaren för den kostsamma användningen.

På Bo Nordebos mark i Norrbotten gick en väg till Lombens skjutfält. Vägen användes av Försvarsmakten som också ville dra optokabel längs vägen. Men eftersom vägen är dragen högt uppe på en värdefull grusås vill inte Nordebo gå med på detta, inte utan ersättning.

Han har därför föreslagit för Försvarsmakten att Fortifikationsverket antingen bygger en ny väg till skjutbanan nedanför grusåsen, eller betalar arrende för vägen - 600 000 kronor per år. Vilket är pengar som Nordebo skulle kunna tjäna på gruset.

Men eftersom Fortifikationsverket vägrat båda alternativen har nu Nordebo grävt bort hela den 600 meter långa vägen med en traktor.

-Vägen finns inte mer, det är inte bara beläggningen som är borta, jag har tagit bort hela vägbanken och en bra bit under den också. Det enda som finns kvar är en hög med asfalt som jag ska transportera bort. Jag gör det här för att skydda grustäkten. Jag vill inte bråka men jag måste hävda min rätt och nu får Fortifikationsverket bygga ny väg ändå, säger Bo Nordebo.

Fortifikationsverket har svarat genom att polisanmäla att Nordebo tagit bort vägen från sin mark:

-Vi har bestämt oss för att göra en polisanmälan. Vår uppfattning är att vi äger vägkroppen och asfalten och vår polisanmälan handlar om att den blivit bortförd, säger Håkan Tano som är chef för region norr på Fortifikationsverket.

Bo Nordebo säger att om Fortifikationsverket ägde vägen så kan han fakturera Fortifikationsverket för arbetet med att bära bort den från sin mark.

Läs mer om samma ämne