Landstingsbyråkrater anklagas för sabotage

Wrecking ska göra vården privatägd? Nu anklagar oppositionen flera landstingschefer för att sabotera demokratiska beslut, och i förlängningen vården. Kritiken gäller denna gång Örnsköldsviks sjukhus. Förra året var det Sollefteå sjukhus som påstods bli saboterat. Den gången blev resultatet att en stor del av sjukhuset lades ned.

Fjällsjö Nyheter har tidigare rapporterat om hur läkare i Sollefteå larmat om att de anser att Landstingscheferna saboterar sjukhuset i Sollefteå, genom makten över Länsklinikerna. Bland annat kan ett sabotage gå till så att cheferna annonserar efter nya läkare många månader efter att behovet uppmärksammas, vilket gör att vårdavdelningarna måste läggas ned.

Nu anklagas samma Landstingschefer för liknande sabotage gällande verksamheten på Örnsköldsviks sjukhus, av de borgerliga oppositionspartierna i Landstinget Västernorrland.

I ett pressmeddelande påstår företrädare för Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna att specialistvården, område kirurgi, fått ett uppdrag att utveckla den akuta kirurgin vid sjukhuset i Örnsköldsvik, men att Landstingscheferna obstruerat mot demokratiskt fattade beslut.

Även denna gång är det de ansvariga cheferna Nina Fållbäck Svensson och Leif Israelsson som lyfts fram av kritikerna.

Att tjänstemän passivt saboterar en verksamhet i syfte att få den nedlagd är fullständigt lagligt i Sverige. I Sovjetunionen var det dock olagligt, och medförde vid många tillfällen dödsstraff. Brottsrubriceringen var sabotage (passivt) och wrecking (aktivt).

Ett exempel på lyckad wrecking är när Jeltsins nyliberala chockterapi infördes i Ryssland på 90-talet, efter att den först fått folkligt stöd genom att byråkrater saboterat transporten av mat från centrallagren till varuhusen.

Nedmonteringen av socialismen i Ryssland genom passivt sabotage och aktiv wrecking liknar mycket nedmonteringen av sjukhus-socialismen i Sverige. Mycket tyder på att slutresultatet kan bli liknande.

Läs mer om samma ämne