Sollefteå går vidare med länsbyte

Korruptionen i Västernorrland gör att Sollefteå kommun går vidare med planerna på ett länsbyte. Nu tar man hjälp av organisationen Sveriges kommuner och landsting för att lära sig hur ett länsbyte går till i praktiken.

Sollefteå kommun tar nu hjälp av Sveriges kommuner och landsting för att utreda möjligheten att byta län (och landsting/region) och göra sig fria från Västernorrland. Istället vill man tillhöra Västerbottens län eller Jämtlands län.

Det är eftersom kommunen inte har någon erfarenhet av hur ett länsbyte går till som man har vänt sig till Sveriges kommuner och landsting, som har erfarenheter av att kommuner och mindre landsdelar bytt regional tillhörighet.

-De har hjälpt andra kommuner, så vår avsikt är att använda oss av den kompetensen eftersom vi inte har den själva i kommunhuset. Det är ett omfattande arbete, säger Åsa Sjödén som är nytt kommunalråd i Sollefteå.

Landstinget Västernorrlands medvetna vanstyre av Sollefteå sjukhus, i syfte att tvinga avdelningar att lägga ned, tillsammans med de Ångermanländska S-avdelningarnas myteri mot partiledningen i Sundsvall och sjukhuspersonalens civila olydnad mot ledningen är alla viktiga delar i förklaringen till att ett behov av länsbyte uppstått.

Den senaste tidens brottsutredning mot Landstinget Västernorrland och vissa av dess högsta chefer är också exempel på varför Sollefteås förtroende för Västernorrland totalt utraderats.

Läs mer om samma ämne