Högern vann valet till Sametinget

Renägarna återtar makten De traditionalistiska höger- och mittenpartierna kan nu bilda styrelse i Sametinget, efter en lyckad förhandling med småpartierna som haft en vågmästarroll mellan "högern" och "vänstern" i Sametinget. Det innebär bland annat att Nordisk samekonvention nu antagligen skrotas och att Samebyarna stärker sin ställning mot de icke renägande samerna.

Idag stod det klart att det blir en ny styrelse i Sametinget där de mer konservativa "högerpartierna" tar över makten från de mer reformerta "vänsterpartierna". Framförallt är det inställningen till Nordisk samekonvention som avgjort valet.

Nordiska samekonventionen ska garantera samerna en rad minimirättigheter i de Nordiska länderna Sverige, Norge och Finland. Förenklat är vänsterpartierna för konventionen, eftersom den är internationalistisk, reformistisk och förutspås stärka de icke renägande samernas inflytande.

Höger- och mittenpartierna är å sin sida emot konventionen på grund av att den inte är tillräckligt nationalistisk utan ger upp samernas folkrättsliga krav på nationellt självbestämmande. Samt att den kan försvaga Samebyarna (dvs renägarna) i förhållande till framförallt identitetspolitiska försvenskade samer som inte är renägare utan bor i storstäder. Med andra ord kan konventionen leda till att Samebyarnas och de renägande samernas rättigheter minskas.

-Vi är särskilt kritiska mot att konventionsförslaget i grunden utraderar vårt folks rätt till självbestämmande genom att kalla det för konsultation och att förslaget hotar vår rätt till land och vatten genom skrivelser om ömsesidig hänsyn och ersättning för förlorade marker, säger Isak Utsi som är förbundsordförande i Samisk Ungdom.

När det gäller samer som exempelvis sydsamerna i Vapsten Lappby/Vaapsten Sijte, som äger renar utan att vara en av staten godkänd Sameby, anser dessa att konventionen kan stärka deras rättigheter i förhållande till renägarna i de ofta nordsamiska Samebyarna.

Samebyarna segrade - vänsterextrema största förlorarna

Inför valet har högerpartierna ledda av Samelandspartiet kritiserat den vänsterledda nu avgående styrelsen för Sametinget för att använda sig av fulspel och försöka tvinga igenom Nordisk samekonvention med odemokratiska teknikaliteter. Enligt den nya ledningen för Sametinget försökte sig den gamla ledningen på "ett diktatoriskt försök ... att tysta ner och bakbinda Sametingen i Sverige, Norge och Finland".

Resultatet av valet blir att triumviratet bestående av Samelandspartiet (politisk gren till Svenska Samernas Riksförbund), Guovssonásti (politisk gren till Renägarförbundet) och Skogssamerna (Vouvdega) regerar tillsammans med de två minipartierna Samiska folkomröstningspartiet och Samerna.

Skogssamerna är ett mittenparti som grundar sin existens på de samer som i allmänhet levt på kulturellt sydsamiskt vis, med få och tama renar som man mjölkade och hade som dragdjur, medan man framförallt försörjde sig på fiske och jakt. De flesta skogssamer kom under medeltiden och fram till 1900-talet att assimileras till svenskar efter att svenska nybyggare expanderat norrut och nordsamiska fjällsamer expanderat söderut.

Båda småpartierna Samerna och Samiska folkomröstningspartiet är grundade av författaren Lars Wilhelm Svonni. Båda partierna kan beskrivas som nationalistiska mittenpartier som inte stödjer Samebyarna i lika stor utsträckning som de tre ovan nämnda partierna. Svonni var Sametingets ordförande mellan 1997-2001.

Valets förlorare Jakt- och fiskesamerna och Landspartiet svenska samer är nationalistiska vänsterpartier som kämpar för "alla samers lika värde" (rättigheter), på de renägande Samebyarnas bekostnad. Partierna vill även reformera Samebyarna så att varje medlem ska ha en röst, istället för att antalet röster ska vara proportionerligt med antalet renar. Båda är starka i sydsamiskt/umesamiskt område.

Förlorade gjorde även de två vänsterextrema minipartierna Albmut och Min Geaidnu. Båda partierna hyllar HBTQ och kämpar emot renägarnas intressen. Albmut som är det enda parti i Sametinget som inte är nationalistiskt hånar öppet renägarnas traditionella dräkt på sin hemsida, och menar att den är "förlegad" och tillhör "forntiden":

"Det är bättre se samiska HBTQ personer som representerar en del av mångfalden i en befolkning och som speglar en bild av verkligheten än att se samer iklädd kolt och mössa med röd tofs sittande i en ackja dragen av en ren", skriver Albmut.

Valets största förlorare Min Geaidnu leds av nationalistiska vänsterextremister som under den förra mandatperioden lyckades knipa flera byråkratiska nyckelposter i Sametinget. Bland annat fungerade Queer-personligheten Stefan Mikaelsson från Rödingsträsk som Sametingets ordförande 2009-2017, och har även varit vice ordförande 1996-2009. Mikaelsson gick över till Min Geaidnu från Skogssamerna i samband med att han kom ut som queeraktivist.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.