Lövgren avgår pga hot

Bröt sossarnas valöften och lade ned vården. Den hårt kritiserade (och enligt honom själv hatade och hotade) Socialdemokratiska ledaren Erik Lövgren avgår efter valet 2018. Han hoppas dock att näste Socialdemokratiske ledare fortsätter hans nedläggningspolitik.

Erik Lövgren har meddelat valberedningen för Socialdemokraterna i Västernorrland att han inte ställer upp för omval till en ny mandatperiod. Han kommer att sitta kvar på sin post som Landstingsråd och Regionråd hela valrörelsen fram till den 31 December 2018, och sedan avgå. Anledningen påstås vara de hot han fått ta emot.

Bakgrunden till hatet och hoten mot Erik Lövgren (S) är bland annat att han brutit Socialdemokraternas vallöften. Socialdemokraterna lovade väljarna att inte lägga ned akutvården på Sollefteå sjukhus, om de röstade på dem. Erik Lövgren bröt det vallöftet med råge, och såg till att en stor del av sjukhuset nu lagts ned.

Dessutom var Erik Lövgren djupt inblandad i flera chefsskandaler, som lett till att två Landstingsdirektörer fått sparken.

Lövgren ville dock först inte medge att den förste Landstingsdirektören Anders L Johansson fått sparken, utan ljög för väljarna och hävdade att denne lämnat frivilligt. Men att L Johansson fått sparken blev uppenbart när hans mångmiljonfallskärm skulle betalas ut, vilket sedan gjorde att avdelningar fick läggas ned på grund av brist på pengar.

Erik Lövgren hålls också av många, i egenskap av högste politiske ledare, som ansvarig för så kallad "wrecking" som påstås ha skett på Landstinget Västernorrland. Wrecking innebär att cheferna inom byråkratin själva väljer att sabotera verksamheten, exempelvis genom att medvetet låta bli att anställa vikarier under sommarsemestrarna, i syfte att tvinga vårdavdelningarna att läggas ned. Wreckingen påstås av oppositionspolitiker vara organiserad av Socialdemokratiska partiet i syfte att underlätta deras nedläggning av vården.

Andra orsaker som kan ha spelat in i Erik Lövgrens beslut att så småningom avgå är att hans ställningstaganden splittrat Socialdemokraterna och nästan dödat partiet i Ångermanland.

Läs mer om samma ämne