Regeringen vill förbjuda dieselbilar

Zonförbud mot dieselbilar är regeringens nya bud till Norrland. Förbudet mot dieselbilar motiveras av att man vill förbättra luftkvaliteten och vill påskynda utvecklingen av alternativa färdmedel och bränslen.

I flera städer i EU, bland andra Paris, Madrid och Aten, har dieselbilar förbjudits. Argumentet har varit att dieselbilar släpper ut kväveoxid och partiklar i luften, vilka bland annat ska göra att barns hjärnor blir mindre intelligenta. Nu vill den Socialdemokratiska regeringen införa så kallade miljözoner där dieselbilar förbjuds.

Till skillnad från de flesta andra EU-länder köps i Sverige fler nya dieselbilar än bensinbilar. 53 procent av alla nya bilar i Sverige är dieselbilar, jämfört med 47 procent i Västeuropa och 14 procent globalt. Och det är Norrland som toppar listan över nyinköpta dieselbilar i Sverige.

-Det blir svårt med elbilar i Norrland, de långa körsträckorna gör att man måste köra långsammare för att klara sig på batteriet. Sen är dessutom klimatet ett problem. Kylan gör att batteriet inte blir lika effektivt som i värme. Elbilen är bättre för städerna, säger professor Ingemar Denbratt.

Ett dieselförbud väntas dock bli verklighet tidigast efter nästa val.

Läs mer om samma ämne