Utlänningar ska få styra Sametinget

Internationalisering av myndigheten Utländska medborgare ska få väljas in i den svenska myndigheten Sametinget. Det har regeringen nu börjat planera för.

Regeringen Löfven föreslår genom Kulturdepartementet att medborgare i andras länder ska kunna bli valbara till den svenska myndigheten Sametinget. Redan nu får utländska medborgare rösta i valet till Sametinget, och nu ska de alltså även kunna väljas till beslutsfattande positioner.

Reformen välkomnas av många i Sametinget, som vill montera ned gränserna som delar Sapmi i fyra delar - en norsk (där de flesta samisktalande bor), en svensk, en finsk och en rysk.

-Jag har bara ögnat igenom det men det ser ut som det är ändringar som vi själva har föreslagit från de samiska organisationerna. Så jag tycker det ser bra ut efter en första granskning här, säger Signar Holmström som är ordförande i Sametingets valnämnd.

Sedan tidigare finns liknande bestämmelser gällande den svenska riksdagen. Efter en grundlagsändring under Reinfeldt-regeringen har mångkulturen utökats i Sverige så att exempelvis Kinesiska, Iranska och Israeliska medborgare utan anknytning till Sverige kan utses till exempelvis försvarsminister och överbefälhavare i Sverige.

I praktiken öppnar reformerna dock snarare upp för ett globalt teknokratstyre, än för att andra nationer ska styra över Sverige. Tanken bakom är förmodligen att teknokrater från multinationella företag som exempelvis Goldman Sachs ska kunna styra myndigheter i Sverige. Detta har redan blivit verklighet i EU-länder som exempelvis Italien.

Läs mer om samma ämne