Landstingsdirektörerna polisanmälda

Hela Landstingsledningen riskerar fängelse Vänsterpartiet polisanmäler nu två av de nedläggningsivrande Landstingsdirektörerna för grov trolöshet mot huvudman, efter att miljontals skattepengar försvunnit ur verksamheten samtidigt som sjukvården lagts ned. Även chefer och politiker som vetat om avtalen men inte gjort något kan komma att dömas. Dessutom har nya märkliga avtal avslöjats, där chefer berikat varandra på uppfinningsrika sätt.

Vänsterpartiets Lars-Gunnar Hultin har lämnat in en polisanmälan mot Landstingsdirektörerna Anders L Johansson och Inger Bergström. Hultin vill att Polisen utreder om Johansson och Bergström gjort sig skyldiga till grov trolöshet mot huvudman.

Trolöshet mot huvudman innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen.

Maxstraffet är sex års fängelse, vilket är väldigt lite om man tänker på vilka stora summor pengar det är som försvunnit, och vilken enorm skada de nedläggningsdrabbade avdelningar och den sparkade personalen lidit.

-Är det korruption eller är det så allvarligt att det är en utpressningsliknande situation där någon ställer sådana här krav för att hålla tyst ... Höga tjänstemän i vår organisation kan inte tillåtas handskas på detta ovarsamma sätt med våra gemensamma tillgångar. Det är länsinvånarnas skattepengar vi pratar om. Jag vill att polis och åklagare går till botten med det här för att se om det kan klassas som brottsligt agerande enligt lagen, säger Lars-Gunnar Hultin.

På riksenheten mot korruption säger chefsåklagaren Kim Andrews att det kan bedömas som trolöshet mot huvudman om en myndighetsföreträdare underlåter att anmäla möjliga oegentligheter. Detta innebär isåfall att samtliga Landstingschefer och politiker som vetat om de skandalösa avtalen kan dömas till fängelse och buras in.

Att även den politiska ledningen, i form av Socialdemokraterna, vetat om avtalen är enligt de flesta bedömare troligt.

"Reaktivering" används av chefer för mjölka skattebetalarna på pengar

Flera märkliga avtal har den senaste tiden avslöjats, där nedläggningsivrande chefer inom Landstinget skrivit avtal med varandra, vilket gett många av cheferna fantasilöner utan att behöva arbeta.

Bland annat har Landstingsdirektören Anders L Johansson och förvaltningschefen Margareta Berglund Rödén skrivit avtal med varandra. Även Margareta Berglund Rödén och Länsklinikchefen Johan Nilsson har skrivit ovanligt fördelaktiga avtal med varandra.

Johan Nilsson har bland annat fått ett års "reaktiveringstid" att använda efter eget önskemål med bibehållen lön från det att han fyller 64 år. Reaktivering innebär att en läkare som på grund av chefsskap förlorat kompetensen får tid på sig att lära sig bli läkare igen. Men ett år före pensionsåldern behövs ju knappast någon reaktivering. I praktiken liknar det mer något sorts fallskärmsavtal.

Margareta Berglund Rödén och hennes tidigare chef, sparkade fallskärmsdirektören Anders L Johansson, har dessutom arbetat hos konsultbolaget "Ledningsbolaget". På sociala medier misstänker nu många att bolaget delvis kan vara en front för att omdirigera skattebetalarnas pengar till olika chefer. Både Anders L Johansson och Margareta Berglund Rödén försvann väldigt mystiskt från bolaget exakt när deras "arbete" där kom till allmänhetens kännedom.

Läs mer om samma ämne