Regeringen ger Svenska Kyrkan 460 miljoner

Hade kunnat rädda 30 BB Den Socialdemokratiska regeringen har beslutat att ta 460 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar och satsa dem på möglande kyktorn, samtidigt som man lägger ned den gemensamma sjukvården och skyller på pengabrist. Detta samtidigt som Svenska Kyrkan i Norrland är mångmiljardärer och hade kunnat betala för mögelsaneringen själva.

Den Socialdemokratiska regeringen har beslutat att ta 460 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar och skänka dem till Svenska Kyrkan, en okristligt stormrik organisation som själva beskattar sina 6,1 miljoner medlemmar.

Om Socialdemokraterna istället hade satsat pengarna på Landstingsvården skulle de räcka till att rädda BB i Sollefteå och ytterligare 29 BB med samma förutsättningar. Förutom de 9 BB som ännu finns kvar i Norrland hade flera nya BB kunnat byggas för pengarna.

I Sollefteå har Socialdemokraterna lagt ned BB, med motiveringen att man vill spara 15 miljoner kronor. Av en händelse är 15 miljoner kronor samma summa som sparkade fallskärmsdirektören Anders L Johansson och hans bolag Uranos AB kostat skattebetalarna, enligt LvnLeaks.

Samtidigt ger man alltså Svenska Kyrkan 460 miljoner kronor. Utan att förklara sin prioritering. Uppenbarligen tycker Socialdemokraterna att möglande kyrktorn är viktigare att satsa skattepengarna på än Norrländska kvinnor och bebisar.

Sossar skänker skattepengar till miljardär, medan vården läggs ned

Som en jämförelse får Härnösands stift, där Sollefteå ingår, 24 miljoner kronor av de 460 miljonerna. Detta hade räckt med råge för att behålla BB i Sollefteå, men då hade Härnösands stift själva varit tvungna att betala för möglet i kyrktornen.

Av en händelse har Härnösands stift jättemycket pengar att använda till just detta. Härnösands stift är nämligen den största markägaren inom Svenska Kyrkan. Med sina 93 740 ha mark äger Härnösands stift skog till ett marknadsvärde av 2,13 miljarder kronor. Varje år avverkas mellan 200 000 och 300 000 m3sk skog, vilket ger inkomster på mellan 50-76 miljoner kronor.

Svenska Kyrkans och Härnösands stifts skogsinnehav tillhör de så kallade prästlönetillgångarna - Jord, Skog och Fonder - där skogen är den största och mest inkomstbringande delen. Prästlönetillgångarna skapades som regel på medeltiden då Svenska Kyrkan inte sällan med tveksamma metoder förmådde allmogen att skänka mark till kyrkan, officiellt för att ge prästerna försörjning som storbönder.

Förutom sina miljardtillgångar har Härnösands stift även årliga skatteinkomster från medlemmarna i kulten. Ändå tycker man att det är moraliskt rätt att få ytterligare miljoner av Socialdemokraterna, fastän att man vet att pengarna som man egentligen inte behöver skulle ha kunnat rädda vården på de av Socialdemokraterna nedläggningshotade sjukhusen i Norrland.

Läs mer om samma ämne