Kommunfullmäktige i Umeå stoppar folkvalds fråga

"Mer demokratisk frihet" om folkvaldas motioner och interpellationer stoppas och frågorna mörkas, menar majoriteten i Umeå kommunfullmäktige. Nu gör man slag i saken och stoppar Henrik Agerhälls interpellation eftersom han i sin frågeställning hänvisar till vetenskaplig forskning som går emot majoritetens politiska åsikter.

Kommunfullmäktiges ledning har tidigare förklarat att man vill stoppa folkvalda ledamöters demokratiska åsiktsyttringar om man kan tolka dessa som "rasistiska" eller "rasideologiska". Sådana motioner och interpellationer ska Kommunfullmäktige vägra att debattera.

Som argument har getts att de folkvaldas motioner och liknande kanske bryter mot lagen om hets mot folkgrupp. Så är dock aldrig fallet, det vet vi eftersom politiskt korrekta ofta gör okynnesanmälningar där det sedan blir bevisat att motionerna är lagliga.

Ett exempel på detta är när Landstinget Västerbotten okynnesanmälde den folkvalde före detta SD-politikern Henrik Agerhäll, och förundersökningsledaren redan samma dag kunde konstatera att det inte alls var något brott begånget - bara en person som inte höll med om majoritetens politik.

Även denna gång har de odemokratiska krafterna siktat in sig på Agerhäll. Agerhäll har nämligen skrivit en interpellation om huruvida Umeå ska fortsätta spendera folkets skattepengar på att uppmuntra romska tiggare att migrera till Umeå.

-Ibland får jag känslan av att det finns människor i den här församlingen som anser att EU-migranterna inte tillför något positivt till kommunen men ändå inte törs verka för repatriering, av rädsla för att stöta sig med journalister, skriver Henrik Agerhäll i sin interpellation.

I interpellationen tar Agerhäll upp en vetenskaplig artikel från tidsskriften Intelligence, volume 35, issue 1, 2007, där serbiska romer intelligenstestades. Enligt forskarna bakom rapporten hade de testade romerna en medel-IQ på 70 och var på samma nivå som serbiska mellanstadiebarn när det gällde kognitiv kontroll av beteendet.

Henrik Agerhäll vill använda forskningsrapporten om de intelligenstestade romerna för att lyfta frågan om det kan finnas inre faktorer hos romerna som gör dem speciellt svårintegrerade. Han skriver också att han tycker att det är rasistiskt att utan något på fötterna anklaga vanliga svenskar för att vara anti-ziganister, något media och politiskt korrekta makthavare ofta gör för att skylla den misslyckade integrationen på den svenska folkgruppen.

Att hänvisa till vetenskaplig forskning när det handlar om ämnen som etnicitet och biologi är dock enligt Kommunfullmäktige "rasbiologi". Därför stoppas nu Agerhälls interpellation och väljarna kommer inte att få något svar från makthavarna i Umeå om hur de ser på romska migranter.

Tidigare har även Moderaterna i Umeå uttalat sig ofördelaktigt om de romska migranterna, och om de "journalister"/"hyenor" som enligt Moderaterna är deras stora politiska motståndare i kampen om väljarna.

Agerhäll uteslöts 2015 från Sverigedemokraterna efter att ha arbetat som journalist på den högerliberala nättidningen Fria Tider. Fria Tider är närstående SD politiskt men drivs av en konkurrerande maktgrupp, som den nuvarande SD-ledningen vill motarbeta. Agerhäll är också grundare till den populära samhällsbildande bloggen Migileaks, som efter attacker från så kallade "journalister" togs över av Avpixlat.

Läs mer om samma ämne