Kvinnobrist i Luleå

Orsakerna mörkas En vetenskaplig rapport från Umeå Universitet har fått stor uppmärksamhet i media i veckan. Rapporten talar om ett kvinnounderskott i Luleå men mörkar de egentliga orsakerna till underskottet. Anledningen är att media vill använda rapporten för att driva en Miljöpartistisk politik.

En ny vetenskaplig men politiskt beställd rapport (av Miljöpartiet) från Umeå Universitet visar att kvinnobristen ökat i Luleå. Andelen kvinnor i Luleå har minskat från 49,5 procent de senaste decennierna till 49,2 procent 2016. Men i åldersgruppen 25-40 år är siffrorna lägre, för vissa år bara 42 procent.

Som orsaker nämns saker som Luleås tekniska universitet, naturresurserna, och en tradition av idrott och friluftsliv. Lösningen som ges är att mer än fördubbla antalet invånare i Luleå, till minst 100 000 personer.

Kvinnor gillar nämligen inte teknik, naturresurser, idrott och friluftsliv, men tycker väldigt bra om den "kultur" som präglar storstäder, enligt rapportens huvudmän.

Den vetenskapliga rapporten heter "Unga kvinnor i Luleå" och är skriven på uppdrag av Miljöpartiet i Luleå. Rapporten är ett bra exempel på hur vetenskap misbrukas och vinklas för att används politiskt, i det här fallet för att rättfärdiga massinvandring.

Massinvandring skapar kvinnounderskott

Den verkliga förklaringen till "kvinnobristen", massinvandringen av män i 25-40 års åldern, mörkas. Att en fördubbling av Luleås befolkning inte kan ske utan mer massinvandring, vilket ytterligare förvärrar kvinnounderskottet, mörkas också av den Miljöpartiskt anstrukna "forskarrapporten".

Den enda verkliga chansen till att minska kvinnounderskottet i Luleå är att stoppa den utomeuropeiska invandringen till staden. Och hjälpa flyktingar i 25-40 års åldern att åka tillbaka till sina hemländer och återförenas med sina familjer.

Det av massinvandringen orsakade kvinnorunderskottet i Luleå är inget unikt, utan gäller för hela Sverige. Sedan slutet av 2015 har Sverige för första gången i världshistorien ett kvinnounderskott. Tidigare i historien har det alltid funnits fler kvinnor än män. I Sverige finns statlig statistik på detta sedan 1749.

Förutom massinvandringen av män till Sverige finns en annan viktig förklaring till kvinnounderskottet, nämligen det biologiska faktum att det föds ca 105 pojkar per 100 födda flickor. Detta är sannolikt en kompensation för mäns historiskt sett högre dödlighet än kvinnor.

I takt med att statens krigsinsatser minskats, medicinen gjort framsteg, och arbetsplatserna gjorts mindre farliga, har antalet män som dött i förtid minskat. År 1900 var brytpunkten för mansöverskottet 25 år. Över 25 år var alltså de flesta medborgare kvinnor. År 2011 hade brytpunkten flyttats uppåt till 60 år.

Mansöverskottet är dessutom ett globalt problem, som ökat till rekordnivåer. Sedan 1960-talet finns fler män än kvinnor i världen. I det reproduktiva åldersspannet 25-49 år har utvecklingen från 1950 till 2010 gått från 98,6 till 102,5 män per 100 kvinnor.

Det nya mansöverskottet ses som ett problem av bland andra FN, som förutspår att det kommer att leda till fler krig och ökade konflikter inom samhällena.