Första människan var från Europa

Ny upptäckt av vetenskapsmän omkullkastar teorin om att människan är från Afrika. Den äldsta människan kommer nu ifrån Europa, och hittades redan 1944 av Hitlers "nazister". Men det är först nu som modern teknik kunnat bevisa att det verkligen är en riktig människa man hittat.

Historien har nu skrivits om. Teorin om att människan utvecklades i Afrika gäller inte längre. Detta efter att ännu äldre förstadier till den moderna människan (Homo sapiens) hittats i Europa, närmare bestämt i Bulgarien och i Grekland norr om Aten.

Enarmad "nazist" hittade världens äldsta människa

Den "nya" människoliknande varelsen Graecopithecus freybergi hittades redan 1944 av Hitlers frontsoldater när de grävde en bunker norr om Aten i Grekland.

Soldaternas upptäckt togs sedan snabbt om hand av forskaren Bruno von Freyberg, en enarmad "supernazist" (medlem i bland annat paramilitära Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten), som i bästa Indiana Jones anda skickats till Grekland på arkeologiska äventyr. Von Freyberg var invalid efter att på grund av en krigsskada ha varit tvungen att amputera högerarmen.

Bakgrunden till Von Freybergs arkeologiska forskningsuppdrag var att upptäcka ny fakta om historien som skulle kunna hjälpa nationalsocialisterna att skapa politisk legitimitet för sina idéer om att de europeiska folkgrupperna var speciellt viktiga för civilisationen på Jorden, och därför viktiga att bevara.

Men de tyska vetenskapsmännen misslyckades med att identifiera den nya varelsen som mänsklig, och gjorde misstaget att klassa den som en apa. Men nu visar ny teknologi att varelsen inte är en apa, utan är ett förstadie till den moderna människan och samtidigt inte ett förstadie till människans närmaste släkting chimpansen.

Detta innebär att den äldsta föregångaren till den moderna människan nu flyttats från Afrika för 7 miljoner år sedan till Europa för 7,2 miljoner år sedan. Innan trodde forskarna att sådana förstadier till moderna människor fanns utanför Afrika först för 1 miljon år sedan.

Bara Afrikaner är "äkta" Homo Sapiens

Fortfarande gäller att den helt säkerställt äldsta moderna människan (Homo sapiens) hittats i Israel och är 115 000 år gammal. Sedan för 60 000 år sedan ska enligt de flesta forskare alla Homo sapiens ha bott i Afrika och varit indelade i sju genetiska grupper.

Sex av grupperna stannade i Afrika och blev till dagens Afrikaner, medan en av grupperna ska ha utvandrat och utvecklades därefter snabbt till alla världens icke-afrikaner ("Ut ur Afrika-hypotesen").

Att den sjunde gruppen som utvandrade ur Afrika är olika de sex andra beror bland annat på att denna grupp korsat sig med andra människoarter. Det är alltså bara dagens Afrikaner som är "äkta" Homo sapiens, medan i stort sett alla andra människor på Jorden är korsningar mellan olika förhistoriska människoarter.

Exempelvis aboriginerna och folket på Papua Nya Guinea uppkom när Homo sapiens blandade sig med Denisova-arten. Medan europeer uppkom när Homo sapiens blandade sig med Neandertalmänniskan. På motsvarande sätt kan exempelvis östasiater i framtiden visa sig vara en korsning av Homo sapiens och en annan människoart.