EU har tagit beslut om vapendirektivet

Ingen vet hur det påverkar Sverige Överstatliga EU har beslutat att tvinga sina medlemsländer till nya hårdare regler när det gäller jakt- och sportskyttevapen. Men ingen vet ännu vad direktivet egentligen innebär. Nu måste regeringen utreda detta.

Initiativet till EU:s vapendirektiv togs av Ministerrådet, som ett resultat av de terrorattentat invandrare med mångkulturella åsikter genomförde i Frankrike och Belgien. Terrordåden utfördes visserligen med militära automatvapen från Östeuropa, men EU använde terrordåden som förevändning för att ge sig på de folkliga jaktvapnen som i regel inte ägs av invandrare.

Under de två år som gått sedan terrordåden har flera nya terrordåd genomförts, alla av mångkulturellt sinnade invandrare men i inget fall har jaktvapen använts.

En av de hårdaste kritikerna av det förljugna vapendirektivet har varit Moderaternas Christofer Fjellner. Även jägarorganisationerna och Timbro har motarbetat EU:s nya vapendirektiv.

Förenklat har striden inom EU stått mellan EU-kommissionen och EU-parlamentet, där det är den odemokratiskt valda EU-kommissionen som velat ha så sträng lagstiftning som möjligt.

Som argument har EU-kommissionen bland annat anfört att man på grund av vapendirektivet får så många hotbrev från jägare. Därför krävde man att alla jägare skulle genomgå regelbundna psykiatriska läkarundersökningar.

Vapendirektivet kan tolkas nästan hur som helst

Nu är dock vapendirektivet ändå genomförts, på EU-nivå. Men fortfarande vet ingen i Sverige exakt vad det innebär. Inte ens de politiker som är för vapendirektivet vet hur det kommer att påverka Sveriges medborgare.

För att få reda på hur EU:s vapendirektiv kommer att påverka medborgare i Sverige har regeringen tillsatt en utredning. I praktiken innebär utredningen att regeringen ska tolka vapendirektivet.

Ett konkret exempel är att EU nu kräver att alla vapenlicenser ska ses över var femte år. Detta kan komma att tolkas så att alla jägare måste söka om sina licenser var femte år. Men det kan också tolkas så att ett datorprogram ser över licenserna var femte år och förnyar dem automatiskt.

Exakt vilka tolkningar det blir är upp till den svenska regeringen. Det finstilta kan komma att innebära betydande försämringar för landets vapenägare, men det kan också komma att passera obemärkt för de flesta. Allt verkar vara upp till regeringen.

Hur vapendirektivet tolkas är viktigt för riksdagsvalet nästa år. I Sverige finns 600 000 vapenägare. Hälften av dessa betalar för statligt jaktkort varje år, och den största organisationen för sportskytte har omkring 90 000 medlemmar.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.