Kommunistpartiet: Massinvandringspolitiken är nyliberal och småborgerlig

"Svenska eliten har strutsmentalitet" Flyktingkrisen beror på Västvärldens krig mot länderna i Tredje Världen och kan bara lösas genom att väljaropinionen stoppar krigen. Inte genom att ta emot fler asylsökare, med baktanke att göra Sverige mer nyliberalt. Asylpolitiken är inte godhjärtad, utan cynisk, småborgerlig och nyliberal. Det hävdar Kommunististiska Partiet i en ledare.

Sveriges migrationspolitik och den statliga politiskt korrekta utredningen "Att ta emot människor på flykt" får hård kritik av Kommunistiska Partiets ledarsida på Proletären.se. Enligt Kommunistiska Partiet har regeringen en "strutsmentalitet" i frågan.

Istället för att fokusera på att ta emot fler asylsökare tycker kommunistpartiet att kraften bör läggas på att stoppa de krig Sverige och dess allierade för mot de fattiga länderna i Tredje Världen. Krig som skapar fler och fler flyktingkatastrofer.

-Sveriges regeringar har i årtionden stöttat USA:s krigspolitik som resulterat i död och fördrivning av miljontals människor. Länder ödeläggs, regeringar störtas och korrupta förtryckarregimer hålls under armarna. Kom ihåg Anders Borgs cyniska kommentar när han talade i USA: "Ni startar krigen och vi tar hand om flyktingarna", skriver Kommunistiska Partiets ledarsida.

Det Anders Borg menade med uttalandet var att makteliten i Sverige tjänar på att ta emot flyktingar eftersom samhället då blir mer splittrat och nyliberalt. Istället för att göra som regeringen och kraftigt skära ned på biståndet för att ge de pengarna till integration, vill Kommunistiska Partiet istället öka biståndet så att de länder som förstörts kan byggas upp igen och människorna där slipper fly.

-Alliansens och Miljöpartiets migrationsöverenskommelse 2011 där Reinfeldtfalangens extrema nyliberalism för att återskapa ett låglöneproletariat i Sverige förenades med en småborgerlig idealism inom Miljöpartiet vars dröm om en gränslös värld med fri invandring får förödande konsekvenser i den faktiska värld vi lever i.

-Målet har sedan 1990-talet varit att ersätta en human flyktingpolitik byggd på asylrättens principer med en kapitalistisk invandringspolitik byggd på globaliseringens möjligheter och kapitalets behov av billig arbetskraft.

Enligt Kommunistiska Partiet är migrationspolitiken en del i en nyliberal politik som håller på att förstöra det svenska samhället. "Krisen inom sjukvård, post, polis, skola och snart sagt alla delar av det svenska samhället utgör en enda lång beviskedja" skriver man i ledaren.

Mångkultur leder till ett kastsamhälle

Kommunistiska Partiets analys av migrationspolitiken grundar sig i att man dels har en materialistisk analys av samhället (det är pengarna som styr, inte "öppna hjärtan") och dels att man idehistoriskt bygger sin etniska politik på Stalinismen. Stalin var bolsjevikernas "expert på etnicitet" och hävdade i sin skrift Marxismen och den Nationella Frågan att det var bäst att varje folkgrupp fick ha ett visst mått av självstyre, alltså nationell suveränitet.

Dagens kapitalistiskt sponsrade nyvänster bygger istället på Trotskismen, som hävdade att nationell suveränitet skulle avskaffas och ersättas av mångkultur. Om sedan mångkulturen ledde till att en folkgrupp var bättre på att leda än andra och därför vann ledarposterna över alla världens folk var det inte ett problem, hävdade man. Tvärtom så skulle ju alla folk då få bra ledare, menade man.

Enligt globalistisk och trotskistisk logik är en naturligt följd av att man nu gör Sverige och EU mångkulturellt att man sedan även gör Tredje Världen mångkulturell. Globalismens och den globala mångkulturens slutmål är att de mest effektiva ledarna (sannolikt hämtade från företagsvärlden) kommer att styra över exempelvis alla afrikanska länder och alla länder i Mellanöstern.

I praktiken innebär mångkultur därför att man istället för ett klassamhälle får ett kastsamhälle.

Läs mer om samma ämne