Socialdemokraterna vill ha privata vårdhem

Utan kollektivavtal Socialdemokraterna i Boden fattade efter votering beslutet att det nya vårdhemmet som kommunen ska bekosta ska byggas, drivas och ägas av privatägda aktiebolag - så kallade "vinster i vården".

När Bodens skattebetalare ska bekosta ett nytt äldreboende är frågan för de styrande Socialdemokraterna om det ska vara ett kommunalägt äldreboende eller om man ska bygga äldreboendet åt en privatperson som sedan äger, driver och gör vinst på boendet. Nu har Socialdemokraterna bestämt att de vill ha ett helt privatägt vårdhem.

Moderaterna med Olle Lindström i spetsen är mycket nöjda med Socialdemokraternas beslut. Moderaterna vill också ha ett privatägt vinstdrivande vårdhem, som finansieras med skatter Bodens kommuninvånare ska vara tvingade av lag att betala. Även Centerpartiet är positiva till att tvinga befolkningen att betala skatt till de privata vårdhemsägarna.

-Centerpartiets inriktning är att vi är positiva till att släppa in privata aktörer. Vi vill prova valfrihet både inom hemtjänst och på äldreboende, säger Centerpartisten Lili-Marie Lundström.

Någon valfrihet för de som tvingas betala skatt är det ju dock inte. Förr i tiden innebar privata alternativ att man som medborgare hade friheten att välja om man ville köpa tjänsten eller inte. En frihet man inte hade med kommunala alternativ. Det är oklart hur Centerpartiet menar att "friheten" ökas när alla medborgare tvingas att köpa tjänsten.

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inte ännu tagit officiell ställning, men företrädare för bägge partierna uttalar sig negativt om en privatägd feodal vård där medborgarna ska vara tvingade att betala skatt till andra privatpersoner.

-Vi tycker inte man ska tjäna pengar på vård. Det kan bli fel om man gör det. Kommunen bygger nytt för att man lägger ned Midgårdarna, men varför ska det vara i privat regi? Det tycker jag är lite märkligt, säger Sverigedemokraternas Bernt Drugge.

Även Vänsterpartiets Bo Englund säger nej till all skattefinansiering av den kapitalägande klassen.

När det gäller kollektivavtal ska de självklart inte gälla, enligt Socialdemokraterna:

-Jag fick kalla kårar när jag hörde att vi inte kan ställa krav på kollektivavtal. Jag tillhör Byggnads. Vi har enorma problem med det, säger Glenn Blom som tillhör den gamla stammens Socialdemokrater.

Läs mer om samma ämne