100-tals migranter väller in från Finland

Polisen i Norrbotten gör just nu en stor kontroll av afrikaner och asiater som påstått sig vara flyktingar men som enligt den finska regeringen inte är det och därför nekats asyl. Flera hundra utlänningar i månaden tar sig över den svenska gränsen från Österbotten. Polisens uppgift är att skicka tillbaka asylsökarna till Finland, som i sin tur ska skicka hem dem.

I Haparanda gör Polisen just nu en stor razzia mot människor som nekats asyl i Finland. Enligt SVT rör det sig om utlänningar som rest genom hela EU till Sverige, från Sverige till Finland, nekats asyl i Finland, och nu återvänder till Sverige.

-Det förekommer att människor som har fått avslag på sin asylansökan i Finland har valt att resa tillbaka över gränsen till Sverige. Det vi gör med de här inre utlänningskontrollerna, det är att vi kontrollerar om de vistas legalt i landet eller om de vill söka asyl, säger Polisens kommunikatör i Norrbotten.

Ett bättre beskrivning av situation är att Polisen kontrollerar om utlänningarna vistas illegalt i landet. Om de gör det skickas de tillbaka till Finland, eftersom det rör sig om människor som redan sökt asyl i EU och fått avslag. Men Polisen uttrycker sig som de gör för att de är rädda för journalisterna.

Alla illegala migranter som påträffas fångas och låses in i ett stort förvar som finns på Kaserngatan i Gävle. Där sitter de normalt upp till två månader, men i vissa fall längre. En del som ska utvisas kan få sitta i förvaren flera år, eftersom de bedömts vara för kriminella för att få bo i Sverige och inte heller deras hemländer vill ha dem.

Sammanlagt rör det sig om hundratals migranter i månaden som återvänder till Sverige. Anledningen till att de velat åka till Finland är att de lurats dit av globalistiska asylaktivister som vill att även Finland ska bli mångkulturellt. Dessa har spritt ut falska uppgifter om att Finland skulle välkomna invandrare, i syfte att lura asylsökarna till Finland. Asylaktivisterna får betalt av bland andra finansmannen George Soros.

Läs mer om samma ämne