Västerbottens akutsjukhus bäst i landet

Små sjukhus är populärast Enligt årets patientenkät är Västerbotten det län i landet med de sammantaget bäst fungerande akutmottagningarna. Bästa akutmottagning i Västerbotten är Lycksele akutmottagning. Samtidigt sker försämringar i vården i Sverige jämfört med de flesta andra jämförda länder.

Nya undersökningar visar att vården i Sverige försämras i relation med andra jämförda länder, men att akutvården är bäst och jämnast i Västerbottens län i Norrland.

Bästa akutmottagning i Västerbottens län finns enligt den årliga patientenkäten på sjukhuset i Lycksele som får 91 procent i helhetsintryck. Lycksele delar tillsammans med Kiruna femteplatsen för bästa akutmottagning i landet, efter akutmottagningarna i Gällivare, Avesta, Norrtälje (Tio100 som är delvis kommunalt ägt) och Köping som alla får 92 procent i helhetsintryck.

Undersökningen visar att de mindre sjukhusens akutmottagningar generellt sett är mer populära än de större sjukhusens. Bland annat beror detta på kortare väntetider och på bättre samverkan med ambulans och andra samverkande enheter.

Även den av Socialdemokraterna saboterade akutmottagningen i Sollefteå får ett högt betyg - 90 procent i helhetsintryck. Detta är högst i Västernorrland, före Örnsköldsvik och Sundsvall som båda får 86 procent. Medel i riket ligger på 83 procent.

Folk efterlyser kortare väntetider och närmare till vården, istället för queer-utbildningar

Undersökningarna visar också att det inte vårdmässigt upplevs vara något problem att vara queer, transsexuell, homosexuell etc. Man får en likabra vård iallafall, och några utbildningar i queer-politik behövs därför inte. Istället vill folket att pengarna ska satsas på att minska väntetiderna.

Undersökningarna visar dessvärre att vården i Sverige på flera sätt försämrats de senaste åren. Bland annat anser bara var tredje patient numera att vården fungerar bra, vilket är en minskning med 13 procent sedan 2010.

Av de svarande i Sverige anger 70 procent att de fick tid hos läkare eller sjuksköterska inom sju dagar, jämfört med 80 procent eller mer i de flesta andra jämförda länder. Och 60 procent av de tillfrågade anger att vårdpersonal ofta eller alltid känner till viktig information om deras medicinska historia, jämfört med cirka 80 procent i de andra länderna.

Ytterligare försämringar är att vänta. Socialdemokraterna skickade idag hem Kalixpolitikern Agneta Lipkin från partiets gruppmöte. Anledningen var att hon anses hota partiets nedskärningsplaner. Det är Kiruna och Kalix sjukhus (91 och 90 procent i patientenkäten) som Socialdemokraterna vill nedrusta genom att lägga ned sjukhusens möjligheter till akutvård.

Läs mer om samma ämne