Rovdjursföreningen och Länsstyrelsen krigar mot varandra

Båda parter saboterar lagen Efter att Svenska Rovdjursföreningen börjat sabotera de svenska lagarna genom att överklaga skyddsjakter på vargar på ett sådant snillrikt sätt att skyddsjakterna omöjliggörs har nu Länsstyrelsen också börjat sabotera lagen i syfte att hindra Rovdjursföreningens sabotage. Nu protesterar Rovdjursföreningen mot metoderna.

Svensk Rovdjursföreningen (SRF) har de senaste åren medvetet satt i system att överklaga all vargjakt på sätt som ofta omöjliggör vargjakten. Exempelvis kan det röra sig om en ensam varg som attackerat boskap och som enligt lagen uppenbarligen ska skjutas, men på grund av överklagan har skyddsjakten tillfälligt fördröjts så att vargen hunnit lämna området, och det har därför blivit omöjligt att spåra upp och skjuta rätt varg. Sedan fortsätter vargen att attackera andra medborgares boskap varpå Rovdjursföreningen återigen saboterar de drabbades lagliga rättigheter.

Men nu har Länssstyrelserna tröttnat på sabotagen och har därför börjat att med liknande oschyssta metoder sabotera Rovdjursföreningens överklaganden. Exempelvis har man fattat beslut om skyddsjakt sent på fredagskvällen, så att skyddsjakten ska kunna ske under helgen innan Rovdjursföreningen hinner överklaga och på så vis tillfälligt stoppa jakten medan överklagan utreds.

Detta har fått Rovdjursföreningen att se rött och nu använder man sina journalister på SVT för att bilda opinion mot Länsstyrelserna. Enligt journalisternas "granskning" (egentligen hets mot jägare/vapenägare i globalismens namn) har Länsstyrelserna följande trick i sin arsenal:

  • Skyddsjakten beviljas med jaktstart redan samma dag som beslutet fattas.

  • Skyddsjakten beviljas företrädesvis på fredagar, så att jakten ska kunna pågå under helgen innan Förvaltningsrätten kan besluta om inhibition.

  • Skyddsjakten beslutas om muntligen, och besluten skrivs ned och blir offentlig handling först långt senare så att inte Rovdjursföreningen får veta om skyddsjakten.

  • Skyddsjakten offentliggörs inte på Länsstyrelsens webbplats innan den startat.

  • Skyddsjakten meddelas inte Viltförvaltningsdelegationen förrän skyddsjakten är ostoppbar.

Sabotage av den här typen har idéhistoriskt varit olaglig i många länder, och bland annat gått under benämningen "wrecking". Institutioner som staten gett makt till över beslut som påverkar medborgarna, som Länsstyrelsen och Rovdjursföreningen, ska egentligen försöka eftersträva att de svenska lagarna följs till sina intentioner. Detta innebär att medborgare som drabbas av vargattacker ska kunna skyddsjaga dessa, förutom i undantagsfall om det rör sig om en för staten speciellt viktig varg.

Att "wrecking" nu satts i system av båda parter är ytterligare ett tecken på att samhällskontraktet i Sverige är under upplösning. Det finns inte längre någon sammanhållning i samhället och den mångkulturella överideologin sätter uttalat varje grupps särintressen före samhällets bästa.

Matematisk formel ska minska antalet vargar

Samntidigt som Länsstyrelserna och Rovdjursföreningen bedriver en utomrättslig kamp emot varandra kan detsamma sägas om Riksdagen och Naturvårdsverket. Riksdagen har fattat ett demokratiskt beslut om att Sverige ska ha mellan 170-270 frilevande vargar, men Naturvårdsverket har gått emot demokratin och har enligt officiella siffror fördubblat antalet till minst 340 stycken.

Den officiella siffran är det dock inte många jägare som tror på. Bland annat beror detta på Naturvårdverkets konstiga sätt att enligt en matematisk formel "räkna" antalet vargar. Om ryska staten skulle räkna Sveriges vargar skulle antalet nämligen blivit omkring 1 000 vargar, eftersom den ryska staten räknar enligt en annan formel. Från jägarorganisationernas sida nämns siffran 600 som ett rimligt antal.

Många tror alltså att Naturvårdsverket medvetet har valt ett sätt att räkna vargar på som ger ett för litet antal vargar. Och nu vill Naturvårdsverket ytterligare öka antalet vargar i Sverige genom att ändra formeln så att antalet vargar blir färre när man "räknar" dem.

Norskt förslag kan ge miljoner till landsbygden

Enligt svenska lagar äger markägaren djuren som vistas på sin mark, förutom de stora rovdjuren som staten äger. Detta innebär att staten blir ersättningsskyldig när deras rovdjur ställer till med skador på medborgarnas egendom. På samma sätt som exempelvis en hundägare blir ersättningsskyldig om hunden skadar en annan medborgares tamdjur eller någon annans barn.

Nu hörs röster att den svenska och norska staten ska ge ett generellt bidrag till alla medborgare som lever tillsammans med de rovdjur som staten säger sig äga. Förslaget kommer ifrån Norge och baserar sig på den politik som västländerna infört i afrikanska stater.

I Afrika betalar många länder sina medborgare för att de låter statens djur vistas på deras marker. Om detta infördes även i Sverige skulle det ge omkring 100 miljoner kronor årligen till drabbade län, om vargarnas skador skulle räknas på samma sätt som görs i Norge.

I Sverige idag finns redan en liknande ersättning, som kallas rovdjursersättning. Men bara ett hundratal av Norrlands drygt 1,1 miljoner medborgare får del av den. De resterande 1,1 miljoner medborgarna har enligt makthavarna "samma ursprungspappor" men diskrimineras ändå på rasliga grunder. Med den nya lagen skulle alla som bor i de drabbade områdena få del av ersättningen, oavsett påstådd raslig härstamning.

Läs mer om samma ämne