M vill stoppa SVT på Internet

Ska hugga av ormens huvud Moderaternas starke man i Norrland Edward Riedl vill stoppa SVT och SR från att sända sina falska nyheter på nätet. Skälet anges vara att det är svårt för de privata mediaägarna att tjäna pengar på nyheter på Internet, och att SVT/SR:s "gratis" nyheter därför försvårar den fria opinionsbildningen. Men egentligen handlar det sannolikt inte om en rent ekonomisk fråga utan snarare om att Moderaterna anser att SVT medvetet driver en anti-Moderat "vänstervriden" politik.

-Redan vid nästa val kommer en övervägande del av svenskarnas nyhetskonsumtion att vara digital. Kraften i utvecklingen är stor och snabb, men då måste företagen också tjäna sina pengar där. Då kan man inte konkurrera med någon som inte behöver tjäna sina pengar.

-I slutändan kommer det att döda varenda papperstidning som vistas på nätet, säger Edward Riedl som är riksdagsman och Moderaternas ledare i Umeå.

Därför är enligt Moderaterna den enda vägen framåt nu att förbjuda SVT och SR att sprida sina "gratis" men ofta falska nyheter på Internet.

Orsaken till förslaget är sannolikt att Moderaterna äntligen tröttnat på SVT/SR:s grovt vinklade reportage vilka som regel sätter journalisternas vänsterliberala åsikter före fakta och sanning. Riedl har vid flera tillfällen påpekat just detta, senast i början av Februari då SVT hotade tittarna att de måste rösta på Socialdemokraterna:

-Jag tycker det är orimligt att Västerbottensnytt gör den här typen av inslag där socialdemokrater helt oemotsagda får göra hyllningsinslag om den egna regeringen utan att politiska motståndare får kommentera ... Det här beteendet urholkar med all rätt förtroendet för traditionell media, kommenterade då Riedl i en skriftlig protest.

Sveriges Radio SR är lika illa som SVT med sina politiskt vinklade och förfalskade nyheter. I Januari i år rapporterade SR att Folkhem leder till kärnvapenkrig. Därför måste läsarna acceptera det nya Mångkulturella (nyliberala) samhället, var logiken.

Samma månad förnekade man en "journalistisk konspiration" och menade att orsaken till att folk uppfattar det så helt enkelt är att alla journalister har samma åsikter. Eftersom alla redan tycker lika och på eget initiativ agerar lika behövs enligt SR ingen konspiration.

Att journalisterna har samma åsikter beror naturligtvis på att ägarna av media väljer att bara anställa personer som har samma politiska åsikter som ägarna. Grundproblemet ligger således i den odemokratiska ägarstrukturen och i det monopolliknande medialandskapet, och inte i enskilda journalister.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.