Störst alkoholkonsumtion i Jämtland

Tre gånger mer än i Skåne Enligt statistik från Systembolaget ökar alkoholkonsumtionen stort i de delar av Sverige som är mindre mångkulturella. Mest ökar konsumtionen i Jämtland, Västernorrland och inlandslänen.

Systembolagets försäljningsstatistik visar att Jämtland står för den överlägset största alkoholkonsumtionen i Sverige, sett till antalet invånare. I medel drack varje jämte 93 liter alkoholdrycker under 2016. Det är dubbelt så mycket som medelnivån i Sverige och tre gånger mer än i det utländskt dominerade Malmö, där många är muslimer.

Bland övriga län som storkonsumerar alkoholdrycker återfinns Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Värmland och Gotland. I Norrbotten konsumerar varje invånare i medel 68 liter alkoholdrycker per år.

Detta kan jämföras med rikets medelnivå som är 48 liter per invånare och år. Minst alkohol konsumeras i Skåne, och Malmö i synnerhet. Där är nu utlänningar i majoritet och många är muslimer som traditionellt inte dricker alkohol. Bara 31 liter alkoholdrycker per person förstärs numera per år i Skåne.

En faktor som påverkat resultatet av undersökningen är att många norrmän handlar alkohol i Jämtland. Sveriges och EU:s ekonomi blir allt mindre konkurrenskraftig gentemot andra länder och detta gör att allt fler norrmän gör sina inköp på systembolagen i Jämtland. Samtidigt är det lättare för skåningar att åka till Tyskland och handla alkohol som beskattats mindre.

En omständighet som undersökningen inte tagit med är all sprit som hembränts. Den hembrända spriten liksom den importerade spriten gör att den egentliga konsumtionen är ännu högre än vad statistiken visar.

Läs mer om samma ämne