”Politikerna rädda för medborgarna”

Noggrannt regisserad medborgardialog När den så kallade Medborgardialogen hålls ikväll på Hallstaberget i Sollefteå kommer tillställningen att vara noggrannt regisserad av politikerna. De flesta av medborgarnas önskemål för dialogen har avslagits. Till saken hör att på den förra Medborgardialogen mordhotades makthavarna.

- Vi uppträder schysst och har försökt hjälpa till, men får nästan inte gehör för nånting, säger Nils Gunnar Molin som är ordförande för Sollefteå Örnsköldsvik framtidens sjukhus.

Bakgrunden är att politikerna kraftigt begränsat antalet besökare, sagt nej till en gemensam frågestund, förbjudit medborgarna att dokumentera mötet genom att filma och på alla sätt försökt regissera Medborgardialogen. Som vanligt är makthavarnas inställning att alla problem beror på att folket är okunnigt, och att politikerna löser problemen genom att ge medborgarna rätt information.

-Jag kan bara tro att det är rädsla för verkligheten och för de medborgare de företräder, kommenterar Nils Gunnar Molin politikernas agerande.

Politkerna å sin sida säger dock att deras åtgärder är till för att skydda medborgarna. Om medborgarna får filma så kan de råka illa ut, hävdar de politiker som är ansvariga för evenemanget.

-De kommer att få träffa gräddan av landstingspolitikerna. Vi tror på en trevlig kväll där man får diskutera och politikerna får chans att lyssna på medborgarna, säger Lennart Moberg som är landstingets ansvarige för mötet.

Poltikerna har dock haft tillräckligt många chanser att lyssna på medborgarna. En gång var vid förra valet. Då lyssnade Socialdemokraterna på medborgarna och förstod att de ville ha kvar sin akutsjukvård, och gav medborgarna vallöfte om att ha den kvar.

Andra tillfällen har varit de många demonstrationer som tiostusentals medborgare deltagit i. Budskapet under demonstrationerna var: "Vi vill ha kvar akutsjukvården".

Ett tredje tillfälle var under den förra Medborgardialogen. Budskapet var återigen detsamma. Med ett tillägg: "Skjut alla Socialdemokrater" var då ett av förslagen som lämnades in från medborgarna. Politikerna svarade med att polisanmäla medborgarförslaget.

Den här gången kommer Medborgardialogen efter att Socialdemokraterna slaktat kvinnovården och BB, lagt ned den akuta ortopedin, akuta kirurgin, smärtkliniken och utvisat AT-läkarna från sjukhuset.

Det står därför numera helt klart att Medborgardialogen handlar inte om att "politikerna ska få en chans att lyssna på medborgarna". För politikerna är den så kallade Medborgardialogen ett sätt att lura medborgarna att de får vara med och påverka. Ett sätt att vilseleda och fördröja motståndet mot politiken. Tills politiken redan genomförts, och medborgarna ställts inför fullbordat faktum.

Medborgardialogen är för politikerna ett sätt att avleda medborgarnas engagemang, till en aktivitet och form som är helt verkningslös och som inte hotar deras makt efter nästa val.

Det som behövs är inte att "politikerna börjar lyssna", utan att "politikerna byts ut". En Medborgardialog med den nuvarande "gräddan" är sålunda helt verkningslös. Målet för engagemanget måste vara att avsätta makthavarna, inte att uppvakta dem.

Läs mer om samma ämne