S bryter mot grundlagen

Skulle lura världen med "öppenhet" Den Socialdemokratiska regeringen och Margot Wallström i synnerhet anklagas nu för att bryta mot grundlagen genom att hemlighålla sina internationella affärer, samtidigt som man lovar motsatsen.

I Juni i år fick Sveriges Socialdemokratiska regering en plats i FN:s säkerhetsråd. Detta efter en lång och dyr propagandakampanj där budskapet var "Mer öppenhet - som både mål och medel". Ett förrädiskt budskap har det nu visat sig.

Sveriges utrikesdepartement har nämligen medvetet brutit mot grundlagen och mörkat 900 sidor gällande regeringens kampanj för en plats i säkerhetsrådet.

-Det måste bli ett slut på följetongen med ett utrikesdepartement som anser sig kunna strunta i grundlagen, säger yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

Avslöjandet kommer ifrån Bonnier-ägda DN, och får ses i ljuset av att den ansvariga ministern är utrikesminister Margot Wallström (S). Margot Wallström pekas nämligen sedan länge ut som "anti-semit", och hamnar därför av naturliga orsaker i DN:s strålkastarljus.

Det är bland annat det judiska Simon Wiesentahl-centret som pekar ut Margot Wallström som anti-semit. Wallström pekas ut som den 8:e värsta anti-semiten 2016. Etta på listan kommer FN och USA:s förre president Barack Obama.

Den bakomliggande konflikten är den vänsterextrema globaliseringspolitiken, som på sikt kan komma att behandla Israel och israeler på samma sätt som Sverige och svenskar.

Förutom mörkningen visar en granskning att Margot Wallströms utrikesdepartement dessutom "slarvat bort" (olagligt gömt undan eller förstört) 300 av 640 handlingar som berör Sveriges relationer till ljusskygga internationella organisationer.

Läs mer om samma ämne