Ingen Region Norrland 2019

Decentralisering av makten är knäckfrågan Att flytta makt från Stockholm ut till regionerna så att demokratin stärks skulle vara en av huvudpoängerna med regionbildningarna. Men nu vägrar Socialdemokraterna att gå Centerpartiet till mötes. Centerpartiet å andra sidan vägrar att slå ihop Norrlands landsting och län utan en decentralisering.

En Region Norrland är tänkt att riva gränserna inom Norrland och slå ihop de fyra Norrlands-länen och landstingen till ett. Till skillnad från idag då länen inte är demokratiskt styrda skulle Region Norrland ha ett eget parlament och styras genom parlamentsval. Makt skulle också flyttas från Stockholm hem till Norrland.

Medan de odemokratiskt styrda länen varit emot en sammanslagning har de folkvalda kommunerna och landstingen varit för.

Men efter att lokala oligarker och tjänstemän protesterat högljutt, i rädsla att pengarna och makten flyttas från just deras egen storstad, startades en kampanj i media mot Region Norrland.

Rent strukturellt är problemet att det inte finns en Norrländsk ekonomisk elit, på det sätt som det finns en Jämtländsk ekonomisk elit, en Medelpadisk ekonomisk elit osv. Länsgränserna inom Norrland och de täta banden mellan lokala makthavare och företagare har fördröjt bildandet av en sådan. Men förr eller senare kommer en Norrländsk ekonomisk elit att bildas, genom kapitalismens inneboende mekanik. Som då inte vill ha flera olika länsstyrelser att jobba gentemot.

Men tills vidare har alltså regeringen lagt planerna på is. Resten av Sverige ska omorganiseras i regioner med mellan 1-2 miljoner invåndare, men län som exempelvis Jämtland ska fortsätta som förut med sina drygt 0,1 miljoner invånare, styrda av byråkrater med Stockholm som huvudman.

Knäckfrågan har på riksdagsnivå varit att Socialdemokraterna vägrat att gå nyliberala Centerpartiet till mötes och kraftigt decentralisera makten. I praktiken flytta makt bort från Stockholm till Region Norrlands folkvalda parlament.

I Västerbotten reagerar man genom att försöka slå ihop Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten. Förslaget har stöd av "Liberalerna", som kämpat hårt emot en samlad Norrländsk region.

-Vi har länge varit starkt kritiska till region Västerbotten, som är en odemokratisk inrättning där politikerna utser sig själva till de olika uppdragen som finns inom regionförbundet. Med en sammanslagning av landstinget och Region Västerbotten förbättras demokratin, säger Andreas Westerberg som är Liberalernas gruppledare i Skellefteå.

Bakgrunden till kritiken är bland annat VK:s avslöjande i Maj 2016 att nästan alla makthavare i Region Västerbotten är frimurare, som är medlemmar i olika politiska partier (främst Moderaterna och Socialdemokraterna) men som i praktiken agerar som sitt eget parti och omöjliggör sann demokrati. Problemet existerar inte bara i Västerbotten utan i alla Norrlandslän.

Genom en sammanslagning av Region Västerbotten och Västerbottens Läns Landsting hamnar makten ett steg närmare medborgarna. I Jämtland, Västernorrland och Norrbotten får Norrlänningar dock fortsätta styras av liknande "odemokratiska inrättningar". Tack vare bland annat Liberalerna.

Läs mer om samma ämne