Jämtland kan splittras i flera delar

Region Norrland kan komma att bildas utan Jämtland. Detta om Socialdemokraterna gör eftergifter till nyliberala Centerpartiet. Om hela Sverige förutom Jämtland görs om till storregioner kan det i slutändan bli så att Jämtland styckas upp och delas mellan storregionerna.

Att slå ihop de fyra nuvarande Norrlandslänen har ansetts nödvändigt för att skapa en tillräckligt stor skattebas. Region Norrland, eller Norrlands län som det numera även kallas, är det befolkningsmässigt svagaste länet av de sex som planeras:

Norrlands län får då 0,9 miljoner invånare medan Svealands län får 1,7 miljoner invånare, Stockholm/Gotland får 2,2 miljoner invånare, Västra Götalands län får 2,2 miljoner invånare, Östra Götlands län får 1,2 miljoner invånare och Skånes län får 1,4 miljoner invånare.

Region Jämtland Härjdedalen har redan sagt ja till att bilda Region Norrland/Norrlands län. Men en del av eliten i Östersund har gjort uppror. Om man slår ihop eliterna i Östersund, Sundsvall, Umeå och Luleå så kommer det ju att innebära stora nedskärningar på byråkratin.

T.ex behövs det ju bara skattepengar till en landshövding, istället för som idag till fyra. De övriga landshövdingarna får sparken och måste börja jobba. Vilket gjort att alla landshövdingar är emot att bilda storregion, och hittat på alla möjliga olika anledningar till detta, som kanske låter bra men inte riktigt förklarar vad det egentligen handlar om - byråkratklassens egna jobb och speciella förmåner.

Om man däremot bor i utkanten av länet så finns det fördelar med att riva gränserna inom Norrland. Idag kan man t.ex på många orter inte åka buss till det närmaste sjukhuset, eftersom länsgränserna hindrar busstrafiken. Genom att riva gränserna inom Norrland kommer kommunikationerna att vara tvungna att byggas ut och göras likvärdiga.

Enligt Ann-Marie Johansson (S) som är regionråd i Jämtland/Härjedalen är Jämtland/Härjedalen den fattigaste regionen. Detta innebär att regionen i framtiden, med en större arbetslöshet och med större pensions- och räntekostnader, kan komma att kollapsa ekonomiskt.

Isåfall får Jämtlands län antingen ingå i Region Norrland utan att Östersund blir tilldelade några bitar av den byråkratiska skattetårtan. Eller så styckas Jämtlands län upp mellan de omgivande länen.

Isåfall kommer sannolikt Härjedalen att gå till Svealands län och Jämtland gå till Norrlands län.

Splittringen kan påbörjas redan i samband med bildandet av Norrlands län, då den Ångermanländska delen av Jämtlands län kan gå till Norrlands län tillsammans med Västernorrland. Det är i Västernorrland som stödet är störst för Region Norrland.

Läs mer om samma ämne