Nya Sverige gör barnen psyksjuka

Dubbelt så många psyksjuka barn Det mångkulturella normkritiska samhället lovades bli en drömvärld för invånarna men hittills har vinsterna uteblivit för de fattigare 90 procenten. I Jämtland har istället antalet psyksjuka barn fördubblats på tio år.

Det har skett en fördubbling av utskrivna antidepressiva läkemedel till patienter i åldrarna mellan 15 och 24 år de senaste 10 åren. Ändå skulle läkarna kunna skriva ut mer mediciner. Barn- och ungdomspsykiatrin på Östersunds sjukhus har som rutin att i första hand erbjuda samtalsstöd vid depression eller ångest.

-Bara de med svår depression erbjuds läkarkontakt vid första besöket, och det är inte säkert att det blir läkemedel ens då, säger Eva Bernhardt Kilander som är överläkare på Barn- och ungdomspsykiatrin på Östersunds sjukhus.

Samtidigt skulle det behövas minst dubbelt så många specialistutbildade läkare i Jämtland för att kunna ta hand om alla psykiskt sjuka barn.

Det är inte bara svenskarna som mår dåligt av det Nya Sverige. Även antalet psykiskt sjuka flyktingbarn rekordökar. Vilket gjort att Barn och Ungdomspsykiatrin nu bestämt sig för att prioritera de utländska barnen framför psyksjuka barn som är svenska medborgare.

Sämst av alla mår samerna. Mer än varannan ung samisk kvinna säger sig ha haft självmordstankar och var tredje ung samisk renskötare har allvarligt övervägt eller haft planer på att ta sitt liv.

Vad som gör barnen i Sverige psykiskt sjuka är uppenbart. Och Experterna är eniga. Det är den globalistiska mångkulturen och normkritiken.

-Jag tror att det handlar om förändringar som påverkat hela västvärlden sen 70-talet, och som på allvar slagit igenom i Sverige de senaste 20 åren. Vi kan kalla det globalisering, säger Sven Bremberg som är docent i socialmedicin vid Karolinska institutet och en av Sveriges ledande experter på ungas psykiska hälsa.

Läs mer om samma ämne


Så ska Sverigedemokraterna ta makten i Sverige

Centerpartiets och Liberalernas självmordspakt tillsammans med Socialdemokraterna har gett resultat. Liberalerna tappar hälften av sina väljare och Centerpartiet var tredje. Samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ser ut att åka ut ur Riksdagen innebär detta att oppositionen i form av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vid ett val idag skulle vinna majoritet.

Enligt en ny opinionsmätningen från Sifo kommer Liberalerna och Miljöpartiet att åka ut ur Riksdagen. Kvar blir ett högerblock bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, och ett vänsterblock bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och det allt mer extremistiska Centerpartiet.

Liberalerna har nu endast stöd av 3,6 procent av väljarna, medan Miljöpartiet har stöd av 3,9 procent och Centerpartiet faller kraftigt till 6,9 procent. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna får 19,9, 19,5 respektive 7,5 procent av väljarstödet. Detta är mindre än 50 procent av rösterna, men blir mer än 50 procent av mandaten i Riksdagen efter att man räknat bort de partier som åker ut.

-Det får anses som rekordartat tapp så nära ett val, säger Toivo Sjörén som är opinionschef på Sifo.

Förändringarna är ett direkt resultat av Liberalernas och Centerpartiets självmordspakt med Socialdemokraterna. Genom att de öppet globalistiska partierna nu går ihop en gemensam pol förstår väljarna att man inte kan rösta på Socialdemokraterna utan att rösta för nyliberala nedskärningar i välfärden, och att man inte kan rösta på Liberalerna och Centerpartiet utan att stödja Socialdemokraterna som ledare för landet.

Detta pressar globalistpartierna och öppnar upp för en gemensam anti-nyliberal front av missnöjda medborgare från både höger- och vänstersidan.